EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no

Bergen kommune tilbyr seg å kjøpe en bygning på prakteiendommen Siljustøl for 350.000 kroner.

— Alle var tjent med å unngå rettssak. Dette var den beste måten å løse det på, sier advokat Benedicte Hordnes hos kommuneadvokaten.

Forliket skal nå endelig stadfestes av byrådet.

Søksmål mot søksmål Et redskapshus med strømuttak på Siljustøl i Fana har vært stridens kjerne, og tvisten var nærmest kommet til dørterskelen i Bergen byrett.

Siljustøl er et sameie mellom kommunen og komponistens sønn, Sveinung Sæverud.

Striden mellom eierne toppet seg i fjor vinter da Sveinung Sæverud kuttet strømmen i redskapsbygningen. Kommunen krevde rett til å ta ut strøm for å kunne vedlikeholde sin del av eiendommen. Sæverud hevdet at kommunen ikke hadde nødvendig samtykke.

Kommunen tok ut søksmål. Sæverud svarte med motsøksmål.

Eier to tredeler Kommunen har en heltidsansatt på Siljustøl, som hittil har benyttet to mindre redskapsbrakker.

— Nå får Sæverud et av husene til redskapshus, mens vi tar bort det andre. Kommunen har behov for et større hus på tomten, sier Hordnes.

— Vi er tilfreds med at stridighetene nå er lagt bak oss. Vi har hatt en gjennomgang av forholdene i sameiet, sier Sæveruds advokat Lasse Davidsen.

Han sier forholdene nå er klarlagt mellom kommunen som Siljustøl-eier og kommunen som eier av stiftelsen som driver muséet.

Kommunen eier i dag to tredeler av eiendommen, og det finnes avtaler for at kommunen i fremtiden løser ut resten.

STRIDENS KJERNE: Bergen kommune krevde å få ta ut strøm fra dette redskapshuset på Siljustøl. Den andre eieren, Sveinung Sæverud, avviste kravet. Dermed så saken ut til å havne i retten, men nå har partene inngått forlik. (ARKIVFOTO: ARNE NILSEN)