Sammen med to til fra mannskapet blåste han rødt på en alkotest tatt av politiet en morgen på Hufthamar. HSD svarte med å si opp alle tre. Politiet rykket ut til fergen etter tips om vinglete kjøring. Etter hvert viste det seg at fergens styrmann satt bak rattet i påvirket tilstand. Da politiet gikk om bord i MF «Os» fikk de mistanke om at også kapteinen og en matros var påvirket. Politiet i Austevoll returnerte til fergen tidlig om morgenen, før første tur, og tok alkotester av hele mannskapet.

0,05 i promille

Analysen av blodprøver tatt av kapteinen viste senere 0,05 i promille, og saken ble av politiet lagt bort som intet straffbart forhold.

Den 51 år gamle kapteinen svarte med å anlegge arbeidsrettssak mot HSD Sjø. Han krevde jobben tilbake og erstatning. Rederiet prosederte på at kapteinen uansett hadde brutt interne HSD-regler om nulltoleranse for alkoholbruk. Kapteinen vedgikk at han hadde drukket to øl på fergekaien etter at MF «Os» var gått ut av rute, men holdt fast ved at han ikke hadde brutt åttetimersregelen om pliktmessig avhold.

Kapteinen tapte

Kapteinen tapte saken i Bergen tingrett i desember, og ble dømt til å betale HSD Sjø ca. 70.000 kroner i saksomkostninger. Han anket dommen i tingretten, men den var ennå ikke berammet for lagmannsretten.

Nå er partene blitt enige om forlik, men ingen vil kommentere innholdet. HSD-kapteinen har fått seg nytt arbeid, men sier til Haugesunds Avis at han ikke vil ha noen betenkelighet med senere å søke jobb i HSD dersom det blir aktuelt.

De to andre oppsagte etter drikke-episode nummer to på MF «Os», en styrmann og en matros/motormann har ikke tatt sine saker til rettsapparatet.

Anker «Baronessa»-dom

Tidligere i denne uken bestemte HSD Sjø seg for å anke utfallet av arbeidsrettssaken «Baronessa»-kaptein Jan Nessa anla mot selskapet. Han ble sagt opp etter grunnstøtingen med hurtigbåten ved Ranavik i Kvinnherad i april i fjor. Rederiet mente han hadde opptrådt uaktsomt ved innseilingen til kaien i Ranavik. Det var ikke Bergen tingrett enig i. Oppsigelsen ble kjent ugyldig og Nessa tilkjent erstatning. Nå tar HSD Sjø denne saken til lagmannsretten.

Tingrettsdommeren anmodet partene om å vurdere mulighetene for forlik, men slik er det ikke blitt.