Alle ansatte har nå fått melding om at permitteringstiden kan komme til å vare ut den lovbestemte maksimumstiden på 42 uker.

I september måtte den tradisjonsrike båtfabrikanten i Os gå til det drastiske skrittet å permittere de fleste av sine 141 ansatte. Samtidig måtte bedriften be om frivillig gjeldsordning. Den er fremdeles i arbeid.

De permitterte arbeiderne ble delt i to grupper. Den ene gruppen ble permittert med beskjed om at løpetiden var 42 uker. Den andre gruppen ble permittert ut året. Det er denne gruppen som nå har fått skjøvet sin fremtid i bedriften mer ut i tid.

All produksjon på Askvik er stanset. Det samme gjelder ved båtfabrikantens produksjonsenhet i Polen. Det er fortsatt uvisst når produksjonen av det anerkjente båtmerket eventuelt blir gjenopptatt.

— Først må markedet snu, og i tillegg er vi avhengig av å få inn ny kapital. Det første kan vi ikke gjøre så mye med, og i disse tidene er det også vanskelig å finne noen som er villig til å skyte penger inn i virksomheten, sier administrerende direktør Henrik J. Askvik, som selv er tungt inne på eiersiden.

All produksjon på Askvik er stanset. Det samme gjelder ved båtfabrikantens produksjonsenhet i Polen.