Det dreier seg om en opsjonsavtale som nå blir erklært. Avtalen løper nå samlet sett frem til mars 2005.

Ifølge en børs-melding fra Rieber Shipping er betingelsene i avtaleforlengelsen tilfredsstillende.

TGS Nopec har i tillegg inngått en opsjonsavtale for ferdigstillelse av et prosjekt som selskapet nylig har startet i US Gulf.