Det forteller plansjef Mette Svanes til politikerne i byutviklingskomiteen torsdag kveld.

— 26. april er høringsfristen. Det kan bli behov for å utvide den fristen. Blir det behov for å utvide den må fylkesmannen eller andre søke om dette.

Skal informere

Svanes forteller at de skal ha flere informasjonsmøter den kommende tiden.

  • Mandag 18.mars blir det møte i Åsane nye kirke om Åsane-traseen
  • Tirsdag 19. mars blir det møte i Rådhuskantinen om sentrums-traseen
  • Torsdag 21. mars blir det møte på NLA om Sandviken-traseen.

Plansjefen skjulte ikke gleden sin over at saken i dag ble lagt frem.

— Dette er en stor dag og det er et stort arbeid som ligger bak. Gled dere til papirsaken dere får utlevert, sier hun til politikerne.

Si din mening

Det er opprettet en egen informasjonsside for trasémulighetene Bybanen har til Åsane. Her ligger all informasjonen som ligger bak konsekvensutredningen.

Den kan du finne her.

— Inne på nettsidene kan folk komme med egne kommentarer. Det er egne lenker som viser hvilke frister som foreligger. Man kan gå inn på hvert eget kapittel i konsekvensutredningen og lese om planene.

Det er første gangen de legger opp til et så omfattende informasjonsarbeid på nettsidene.

— Dette anbefaler jeg alle å bruke. Det er den beste tilgangen til materialet som finnes, sier Svanes.