Den nye fellingstillatelsen gjelder til og med mandag 17 juli. Da vil Fylkesmannen vurdere situasjonen på nytt.

«Bakgrunnen er blant annet den usikre og uavklarte situasjonen i Krundalen/Jostedalen», skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Institusjonen oppfordrer saueeiere i området til å holde et ekstra øye med sauene sine og se etter spor av bjørnen. Bekymrede saueeiere kan få bistand fra Statens Naturoppsyn.