IRINA LEE

Ranveig Frøiland (59)

Stortingsrepresentant for Arbeide r partiet siden 1985. Medlem av Finanskomiteen.

Viktigste politiske seier:

— Jeg har hatt en fantastisk politisk karriere, og har fått være med på mange små og store ting som fraksjonsleder, gjennom arbeid i diverse komiteer, og et år som statsråd. Jeg er spesielt fornøyd med det vi fikk til i pensjonsreformen.

Største nederlag:

— At jeg ikke fikk gruppen til å være med på Hardangerbrua. Jeg har i alle år forsøkt å få gjennom de sakene som Hordaland Arbeiderparti har gjort vedtak på, men Hardangerbrua fikk jeg ikke til. Jeg er heller ikke fornøyd med at vi fortsatt ikke har full barnehagedekning.

Forholdet til media:

— Det er blitt mye tøffere å komme frem i mediene i løpet av mine 20 år på Stortinget, men jeg føler meg ikke dårlig behandlet. Jeg liker ikke tendensen med at politikere skal eksponeres på alle andre områder enn politikk, og selv har jeg aldri stilt opp for å brette ut mitt privatliv.

Planer for fremtiden:

— 20 år på Stortinget er nok. Det er på tide å slippe yngre krefter til. Nå har jeg jobbet i 42 år, og skal gå av med pensjon. Det tredje barnebarnet kommer nå i sommer, men jeg skal ikke være bestemor på heltid. Hvis folk har behov for min kompetanse, stiller jeg gjerne opp. Jeg har blant annet fått en forespørsel om jeg kunne tenke meg å være eksternt styremedlem ved Universitet i Bergen, og det har jeg takket ja til.

Vil savne ...

— Det gode, sosiale miljøet i gruppen. Det har vært en flott gjeng å jobbe med. Vi som bor på hybel her i byen har som regel møtt hverandre til frokost i stortingskantinen, og jeg kommer også til å savne de store politiske debattene vi har hatt rundt frokostbordet!

Ingmar Ljones (61)

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti siden 2001. Medlem Fullmaktskomiteen, Den u t videde utenrikskomité og Energi- og miljøkomiteen.

Viktigste politiske seier:

— Å følge opp de sakene jeg arbeidet med i Bergen, både innen energi- og miljøfeltet, samferdsel og kulturminner. Nå har jeg arbeidet med saker av både nasjonal og lokal betydning. Bryggen har alltid vært en hjertesak. Det var blant annet jeg som tok initiativet til å få laget en tilstandsrapport i 1988-89, og det er flott at Bryggen nå er løftet frem som et sentralt kulturminne.

Største nederlag:

— Det var pinlig at Stortinget ikke klarte å enes om rimeligere billetter for kollektivtransporten. På den annen side har vi fått vedtak om egne traseer for kollektivtransporten, hyppigere avganger og økt regularitet. Det er bra. Ellers synes jeg Stortinget viser for liten vilje til å delegere oppgaver til kommunene.

Forholdet til media:

— I begynnelsen fikk jeg reaksjoner på at jeg ikke var synlig nok i mediene. Jeg har gjort mye av arbeidet i kulissene, men når man ikke er talsmann for et saksfelt, blir man lite synlig. Man blir nok mer synlig når man sitter i opposisjon. Hvis jeg skulle blitt mer synlig, måtte jeg nesten ha gjort noe galt, og jeg har ikke for vane å gjøre noe galt.

Planer for fremtiden:

— Jeg er nominert på 5. plass på valglisten til Hordaland KrF, men jeg regner ikke med at jeg kommer inn på Stortinget til høsten. Kall meg gjerne en optimist og realist. Det er flere ting jeg kan tenke meg å holde på med, men foreløpig vet jeg ikke hva det blir.

Vil savne ...

— Å være del av landets øverste politiske organ! Jeg har stor respekt for den tillit velgerne har vist oss. Jeg kommer til å savne å være til stede på den arenaen der det skjer, der man har mulighet til å påvirke politiske beslutninger.

Silja Ekeland Bjørkly (28)

Stortingsrepresentant for Høyre siden 2001 (vararepresentant, møter for Erna Solberg). Medlem av Næringskomiteen.

Viktigste politiske seier:

— Jeg vil ikke plukke ut enkeltsaker, men jeg er veldig fornøyd med å ha tatt del i prosjekter som har bedret vilkårene for norsk næringsliv. Norge går så det suser, og det har aldri vært så mange folk i arbeid. Det er jeg stolt over å ha vært med på.

Største nederlag:

— Jeg skulle ønske at Stortinget hadde klart å gjøre mer overfor de aller fattigste her i landet. De aller fleste har det godt, men det er altfor mange som ikke har det bra. Regjeringen har hatt et stort fokus på fattigdomsbekjempelse, og jeg mener vi har gjort veldig mye.

Forholdet til media:

— Med partileder, parlamentarisk leder og flere statsråder fra Hordaland, er nok jeg den siste mediene ringer til. Det har vært veldig slitsom å prøve å få medieoppmerksomhet, når det nærmest er blitt kriteriet for suksess. Jeg syntes det var spesielt tøft i begynnelsen, helt til jeg bestemte meg for å gi blaffen.

Planer for fremtiden:

— Til å begynne med ble jeg svært skuffet over at jeg ikke ble nominert på den plassen jeg ønsket, men nå gleder jeg meg faktisk til å komme hjem. Det er første gang siden datteren vår, Anne Aurora, ble født for halvannet år siden, at vi får anledning til å leve sammen som en vanlig familie. Til høsten skal jeg studere på SV-fakultet ved Universitetet i Bergen.

Vil savne ...

— Kollegene mine! Og så vil jeg nok savne de hektiske periodene, selv om det sikkert høres rart ut. Jeg jobber nemlig best under litt press. Selvfølgelig vil jeg også savne muligheten til å få påvirke. Det har vært et privilegium å jobbe her, og ha ukentlig møter med statsråder. Det er få forunt.

Oddvard Nilsen (64)

Stortingsrepresentant for Høyre s i den 1993. Parlamentarisk leder for Høyre, medlem av Valgkomiteen, Utenrik s komiteen og Den utvidede utenrik s komité. Viktigste politiske seier:

— Det viktigste er at vi fikk på plass en pensjonsavtale. Den er på mange måter summen av Høyres politikk, og sørger for at samfunnet er bærekraftig over tid. Avtalen er også god generasjonspolitikk, i og med at forpliktelsene strekker seg utover vår egen generasjon.

Største nederlag:

— Jeg skulle gjerne gjort mer for å tilbakeføre myndighet til kommunesektoren. Helst skulle jeg sett at alle øremerkete tilskudd ble fjernet. Slike tilskudd utarmer nemlig lokaldemokratiet. Det beste er å la lokalpolitikerne få bestemme.

Forholdet til media:

— Mediene kan stundom bli veldig tabloide, og sakene skifter ofte fra dag til dag. Man kan lure på om de synes det er «for vanskelig» å forholde seg til de større, prinsipielle diskusjonene. Kjoledebatter og den slags bryr jeg meg overhodet ikke om. I slike debatter deltar jeg ikke.

Planer for fremtiden:

— Det har hele tiden vært planen å gi seg på Stortinget i 2005, men jeg har ikke tenkt å pensjonere meg. Foreløpig vet jeg ikke hva jeg skal gjøre til høsten, og jeg har bevisst latt være å tenke på det. Du kan godt si at jeg er ledig på jobbmarkedet. Jeg kunne tenke meg å gjøre noe innen politikk og humanitært arbeid, og på den måten gi noe tilbake for alt det jeg har fått.

Vil savne ...

— Stortinget er et utrolig positivt sted å være. Her er man tettere på samfunnsdebatten enn noe annet sted. Jeg vil savne muligheten til å kunne påvirke. Og så vil jeg selvsagt savne alle folkene og det gode miljøet!

Anita Apelthun Sæle (53)

Stortingsrepresentant for KrF siden 1993. Medlem av Valgkomiteen og Komm u nalkomiteen.

Viktigste politiske seier:

— Å få gjennomslag for forslaget om skattefrie gaver til humanitære og frivillige organisasjoner! Jeg tok det opp med Kjell Magne i valgkampen i 2001, og 14 dager før valget ble det klart at KrF gikk inn for dette. Det ble programfestet på Sem, og nå er det gjennomført.

Største nederlag:

— Generelt synes jeg det er et stort nederlag at Stortinget nå åpner for forskning på befruktete egg. Det er et stort tap. At regjeringen heller ikke klarte å få gjennomslag for sine krav i forhold til kommuneøkonomien, er nitrist.

Forholdet til media:

— Som politiker har jeg ikke hatt problemer med å få gjennomslag for mine saker. Av og til blir jeg overrasket når jeg ser meg selv på trykk, gjengitt med uttalelser jeg verken har sagt eller ment. En del av det som har vært skrevet om min familien har vært helt hårreisende. Enkelte artikler har vært direkte injurierende, uten rot i virkeligheten.

Planer for fremtiden:

— Til høsten er jeg arbeidsledig. Hvis det dukker opp en spennende jobb, er jeg klar. Gjerne innen frivillig sektor, eller i næringslivet som samfunnskontakt. Ellers kunne jeg faktisk gjerne tenke meg å jobbe som journalist, og stille alle spørsmålene som burde vært stilt.

Vil savne ...

— Jeg kommer til å savne det hektiske livet på Stortinget, med den formidable informasjonsflyten som er her. Det gjør at man får god oversikt over det meste. Slik er det vel i en avisredaksjon og. Dessuten vil jeg savne gode kolleger, ikke bare i KrF, men også i komiteene. Samtidig gleder jeg meg til å få mer tid til familie og venner. De har nok lidd under mitt liv som toppolitiker.