GUNNAR WIEDERSTRØM

Det er ikke bare etter kronprinslunsjer det kommer overraskende tilleggsregninger fra Sandven Hotel. Også Kvam Håndballklubb har fått seg ubehagelige overraskelser etter å ha brukt hotellet i forbindelse med fjorårets internasjonale håndballturnering i Kvam.

Fikk sjokk

Leder i håndballklubben, Hilde Børven, trodde hun hadde gardert seg på alle bauger og kanter da hun laget kontrakten med Bach i fjor. Døgnprisen, inkludert full pensjon var beskjedne 425 kroner. Det fremgår av et brev Tron Bach signerte 20. august i fjor:

«Vi viser til flere hyggelige møter og samtaler og bekrefter: (...) Pris per person helpensjon kr. 425,-.»

Nærmere 130 personer var innkvartert på hotellet og annekset i perioden 5. til 9. september. Både turneringen og oppholdet var vellykket.

Men da regningen kom, hadde Bach plusset på hele 42.300 kroner. Døgnprisen var plutselig økt til 475 kroner. Dessuten var det dukket opp en post på frukt og saft til samtlige hotellgjester. Prisen var 50 kroner per døgn og summerte seg til 21.150 kroner. Børven ventet seg en regning på rundt 200.000 kroner, men Sandven hotell krevde 247.000 kroner.

— Jeg fikk sjokk. Vi hadde inngått en kontrakt på forhånd nettopp for å unngå tilleggsregninger, sier Hilde Børven.

Strid om enighet

Med kontrakten i hånden møtte hun Bach for å få en forklaring. På et møte 26. september ble partene ikke enige.

— Vi hadde kontrakt på prisen, så vi godtok ikke kravet, sier Børven.

Bach opplevde det på en helt annen måte. I et brev til klubben datert 20. desember skriver han.

«Det er udiskutabelt at klubben, etter vårt tilbud på helgepris (475 kroner per døgn) foretok en bekreftelse og bestilling under disse forutsetninger.»

Bach skriver at prisen på 425 kroner hadde kommet i brevet ved en «inkurie». For å komme til en minnelig løsning skriver Bach at han foreslo å møtes på halvveien, dvs. en døgnpris på 450 kroner.

«Dette ble akseptert under møtet, og notert av både Susanne og undertegnede.»

— Dette er fullstendig feil. Vi hadde en slik pris i utgangspunktet, men etter at det ble syv lag og ikke fire, og dermed langt flere gjester forlangte vi en ny pris. Det fikk vi i et møte, noe Bach bekreftet skriftlig til oss. Og påstanden fra Bach om at vi ble enige på møtet er det reneste sludder, sier Børven.

En «heise» pris

Hva så med frukten og saften? Håndballklubbens problem var at Bach hadde snakket med en representant for klubben på hotellet. Bach hadde sagt at han måtte ta «en symbolsk pris» for frukt og saft, noe representanten for klubben godtok.

— Vi hadde dessverre ikke avtalt pris på forhånd, men reagerte selvfølgelig på kravet fra hotellet.

Først nektet klubben å betale, men etter at Bach truet med advokat og rettslig forfølgelse ga Hilde Børven etter, og betalte 21.150 kroner for frukt og saft.

— Det er en heise pris på frukt i fruktbygden Kvam, er Børvens kommentar.

Bergens Tidende har i to dager brettet ut krangelen mellom Sandven Hotel og Kvam kommune om vin- og blomsterregningen etter kronprinsparets besøk i august. Børven sier hun egentlig var ferdig med saken, men etter skriveriene mener hun det må komme frem at Bach er kommet med tilleggsregninger tidligere også.