— Han har brukt trusler og har skapt en uholdbar situasjon på Torget. Det i seg selv er nok til å si opp kontrakten, sa Togets advokat Lars Nygaard, som i tillegg mente å kunne føre bevis for at Kriznjak hadde begått kontraktsbrudd.

Stridens kjerne står om Kriznjak, som hovedsakelig selger strikkevarer, har rett til å selge noe som helst annet enn produkter som er produsert i Norge. Han har underskrevet en kvalitetskontrakt hvor det kreves at han kun skal selge norske strikkevarer.

Selv mener Kriznjak at kontrakten gir ham rett til å selge votter, sjal og lignende som ikke er produsert i Norge, så lenge hovedproduktene, gensere og kofter, er norskprodusert.

I sitt partsinnlegg viste han til at en rekke andre torghandlere selger strikkeprodukter produsert i andre land, om Kina og Nepal.

Fra Torgets side ble det argumentert med at de ikke var underlagt den samme kvalitetskontrakten og at de derfor heller ikke kunne reklamere med at varene var 100 prosent norske. Uenigheten om Kriznjaks vareutvalg har pågått siden høsten 2003

Torget førte også til sammen fire vitner som alle hevdet at Kriznjak hadde kommet med alvorlige trusler, også drapstrusler, mot Torgets ledelse og mot andre torghandlere. To ganger tidligere er slike trusler meldt til politiet. Begge ganger er anmeldelsene henlagt på grunn av bevisets stilling.

Så sent som fredag ble Viktor Kriznjak anmeldt for drapstrusler av Torgets daglige leder, Lise Wergeland Strømmen og driftsleder, Sverre Jolmstar. Ingen av dem hadde imidlertid selv hørt disse truslene fremsatt.

Kriznjak bestred alle anklager og påstander, både om trusler og varer i sortimentet som bryter med kontrakten.

Tvert om mente han seg utsatt for et komplott, at Torgets ledelse vil ha ham fjernet fordi han ikke tilhører den innerste klikken.

— De har ikke noe mot mine varer. De har noe mot meg, sa Kriznjak.

— Jeg vil bare ha en plass på Torget hvor jeg kan være i fred. Jeg vil bare skaffe penger til mitt daglige brød.