Ildrød og sår hals, irriterte øyne, hodepine og kvalme. Dette er noen av plagene folk i Gulen har kontaktet lege for i tiden etter gasstankeksplosjonen i Sløvåg. Store deler av området er i tillegg rammet av en svært ubehagelig lukt.

50-60 møtte opp

I dag hadde ledelsen i Vest Tank innkalt til folkemøte med innleid kjemiker og kommunelegen til stede.

50-60 personer møtte opp for å få en forklaring på hvorfor de har følt seg dårlige.

De ble fortalt at de antakelig har fått en slags akutt, kjemisk reaksjon som følge av stoffer kalt merkaptaner.

Samme stoff som i gylle

Dette er de samme stoffene som gjør at den såkalte mosselukten er ubehagelig og gjør at gylle (gjødsel) lukter ille. Dette er de eneste stoffene det er funnet spor av i følge kjemikeren.

– Hvis dette ikke er farlig, hvorfor blir vi syke, var blant spørsmålene fra salen. Flere sa også at lukten hadde plaget dem hele våren, ikke bare etter eksplosjonen.

Jostein Berland, daglig leder i Vest Tank, fortalte om de videre planene for anlegget i Sløvåg.

Planlegger utbygging

– Det er drevet uttesting for å sjekke om det kan være en oljeterminal. Tidligere har anlegget tatt imot avfallsstoffer fra oljeindustrien, men planen er å bygge det om til en fullverdig oljeterminal, sier Berland.

Utbyggingene vil da komme på 50-60 millioner kroner, og vil, ifølge Berland, bli et lukket system.

– Slike anlegg finnes blant annet midt i byer og er ikke til plage for omgivelsene, sier Berland.

Daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland, ledet folkemøtet.
Vegar Valde (MMS)