Skipet gikk ut mot åpen sjø i uværet med det største ballastrommet halvfullt. Kaptein Andreas Dimarakis forklarte at skipet normalt ikke ville gått ut i åpen sjø med denne tanken halvfull av sikkerhetsmessige årsaker.

— Det gir slingring, forklarte kapteinen.

Han opplyste at kravet er ballast på 12.000 tonn, men at han normalt vil ha mer enn dette på grunn av sikkerheten.

Når skipet likevel gikk mot åpen sjø med mindre ballast enn kapteinen normalt ville godkjent, var det fordi mannskapet ikke visste hvor grov sjø det var i farvannet de var på vei mot.

Les intervju med kapteinen her.

Forklarer seg i detalj Sjøfartsinspektør John Ramsøy innledet ved 9.30-tiden utspørringen av kapteinen: Også representanter fra blant andre forsikringsselskapet og politiet får stille spørsmål dersom de ønsker det.

- Er det noen utestående pålegg på båten?

— Alle sertifikatene er korrekte. De forsvant da skipet gikk ned. Men mine egne sertifikater fikk jeg reddet.

Kapteinen ønsker å legge dem frem for retten, som studerer sertifikatene. Dommerne konstaterer at han har gyldig sertifikat som sjøkaptein, gyldig til 16. januar 2011.

Tre dager før forliset ble alle sertifikatene kontrollert av havnemyndighetene i havnesakskontroll i Årdalstangen.

- Ble det gitt noen pålegg i den forbindelse?

— Den eneste kommentaren vi har fått, er at det ikke er noen problem.

Video spesial: Alt om ulykken

Syv måneder

- Kan du fortelle om hvilken erfaringsbakgrunn du har som skipsoffiser?

— Jeg har vært til sjøs 14 år. Jeg har vært offiser 11 år, og 30 måneder som kaptein.

- Hvor lenge har du vært på M/S "Server"?

— Syv måneder.

- Var du kjent i dette området på vestkysten av Norge?

— Det var første gang jeg var i Norge.

- Har du sjømannserfaring fra tiden før du ble offiser? Hvor lenge har du vært til sjøs?

— Jeg har vært sjømann i 29 år.

- Sjøen var rolig

Ramsøy ber kapteinen forklare om turen fra Årdalstangen til forliset ved Fedje.

— Vi hadde en los og to aspiranter om bord. Sjøen var rolig og mannskapet var opptatt med rengjøring av lasterom nummer tre. Klokken 14 var rengjøringen ferdig, og vi begynte å ta inn vann i ballastrommet.

— Jeg vil gjerne presisere at før avgang fra havnen, var alle ballasttanker fylt til 80 prosent. Det var fullt i ballasttanken akter. Les mer her.

- Hvorfor fylte du bare 80 prosent på tankene?

— Hvis det skulle være mer var jeg redd det skulle fryse og jeg ville få problemer med å ta vann ut av ballasttankene når vi kom til Murmansk. Temperaturen der var minus 30 grader.

I tillegg til båtens ballasttanker, brukte "Server" et lasterom til ballastvann. Arbeidet med å fylle dette startet etter at skipet gikk fra Årdalstangen. Skipet har en samlet ballastkapasitet på 18.300 tonn, hvorav lasterommet tar 9.200 tonn.

- Når begynte han å fylle rom nummer 3, og var langt var han kommet?

— Arbeidet med å fylle lasterom 3 klokken 14. Siste opplysning jeg fikk fra styrmann var 5,5 meter vannstand. Det er omtrent 4300 til 4500 tonn. Det var etter klokken 1730. Rett etter at losen forlot skipet.

- Når ble det sist rapportert til rederiet om ballast?

— Det var meningen jeg skulle levere etter at skipet forlot passasjen og var i åpen sjø, etter at losen hadde forlatt skipet. Sist gang jeg rapporterte var da skipet forlot Brasil, omtrent 18. eller 19. desember.

- Hvem hadde ansvaret for ballasteringen?

— Det var overstyrmannen. Han er ansvarlig, men må informere meg hele tiden.

Grov sjø

- Ballasteringen som var foretatt, var den i henhold til godkjente ballastberegninger for å gå ut på åpent hav, med 80 prosent på tankene og halvt lasterom? Er det et krav at lasterom 3 skal være helt fullt når dere går ut i åpen sjø, og ballasttankene for øvrig er fylt 80 prosent?

— Jeg er ikke pliktig til å ha lasterom 3 fullt, men vi pleier alltid å ha det fullt av sikkerhetsmessige årsaker. .

- Hvor langt hadde dere igjen til åpen sjø da losen forlot skipet.

— Fem nautiske mil.

- Da losen forlot skipet hadde dere fylt ca 4300-4500 tonn i lasterom 3. Det betyr ca halvfullt lasterom. Hvor mye skulle dere da fylt opp før dere var ute i åpen sjø?

— Ca 1000 tonn.

- Når dere kom ut i åpen sjø ville dere ha ca 5500 tonn i lasterom 3. Er det i henhold til godkjent prosedyre eller regelverk?

— Når båten har ballast på ca 12.000 tonn til sammen, skal det være i orden.

- Gjelder det uansett vær?

— Vi kan gå med 12.000, men på grunn av sikkerhet foretrekker vi å gå med mer.

- Hvorfor gikk dere da i åpen sjø med halv ballastering?

— Vi kjente ikke til at det var så grov sjø.

Kapteinen forklarer at han dagen etter forliset ga opplysninger om all ballast og olje som var ombord på skipet da det forliste. Ut fra disse opplysningene har rederiet gjort en analyse av skipets stabilitet. Analysen vil bli lagt frem for retten.

— Jeg kan bevise at skipet var sjødyktig for å gå ut i åpen sjø. Men vi klarte det ikke, dessverre, sa kapteinen.

JAN M: LILLEBØ
JAN M. LILLEBØ
JAN M. LILLEBØ
Brekke, Eirik