— Vi har et betydelig generasjonsskifte i den administrative ledergruppen. Flere har gått over til andre oppgaver før pensjonsalder. Samtidig er det helt vanlig at det skjer personalendringer ved lederskifter, sier Elvbakken.

— Har ingen gitt deg tilbakemelding på at ansatte har sluttet på grunn av din og rektors måte å drive ledelse på?

— Jo, jeg har hørt dette. Jeg har fått både positive og negative tilbakemeldinger om ledelsen. Det er nå nye, åpne møtestrukturer og vi har satset på tiltak på tvers av og mellom nivåene. Disse endringene kan det selvsagt være ulikt syn på, sier Elvbakken.

— Ansatte jeg har snakket med karakteriserer deg som svært effektiv med stor arbeidskapasitet. Men du er lite flink til å delegere og kommunisere nedover i organisasjonen. Kjenner du deg igjen?

— Jeg oppfatter ikke meg selv helt slik. Men i den korte tiden jeg har vært ansatt, har det vært viktig å bli kjent med hele universitetet. Det kan det hende at noen kan oppfatte mine spørsmål som kontrollerende. Men generelt har jeg fått forståelse av at lederne rundt meg setter pris på at jeg er interessert i hva de holder på med. Først og fremst skal jeg jo være en god samarbeidspartner for mine ledere, sier Elvbakken.

Et flertall av de mange ansatte BT har snakket med mener universitetet er blitt mer sentralstyrt under rektor Sigmund Grønmos ledelse.

— Er universitetet blitt mer sentralstyrt under deg, Grønmo?

— Det overrasker meg at mange hevder det overfor deg. Og da bør vi se på hva det skyldes. Men de tilbakemeldinger vi får er at universitetet aldri har vært mer åpent og tilgjengelig. Men vi er selvsagt lydhøre for andre synspunkter eller forslag, sier Grønmo.

— Hvor lenge ledet du Sosialistisk Ungdomsfylking (SUF).

— Fra 1968 til -69, like etter bruddet med moderpartiet Sosialistisk Folkeparti (SF). I januar 1971 trakk jeg meg ut for å fullføre studiene, sier Grønmo.

— Er du blant dem som har tatt et oppgjør med din politiske fortid?

— Jeg har aldri hatt noe behov for å ta noe oppgjør. Valgene da hørte den tiden til, det er tross alt 40 år siden. I universitetspolitikken står jeg for en linje som er åpen og nedfelt i et valgprogram. Hele programmet er bygget på forankringen av ledelsen i fagmiljøene. Dette er fulgt opp på alle områder, sier rektor.

— Noen mener at den økte sentralstyring ved universitetet har sammenheng med din politiske fortid - i et parti som ikke var kjent for å la de tusen blomster blomstre?

— Jeg er ikke enig i at det er blitt mer sentralstyring. Noe av årsaken til at jeg meldte meg ut av SUF, var at styringen på toppen ble sterkere enn det jeg hadde sans for, sier Grønmo.