Utdanningsdirektoratets representanter og kommunalråd for barnehage og skole i Bergen kommune, Anne-Marit Presterud startet forhandlingene om døveskolens organisering igjen torsdag.

— Det var et møte i god tone, vi er ikke ferdig, men vi fikk diskutert en del av de temaene som er på bordet, sier Annemarie Bechmann Hansen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Møtt av demonstranter

Statens forhandlingsdelegasjon ble møtt utenfor Bergen rådhus av foreldre og barn fra Pinnelien barnehage og Hunstad skole. De overleverte et protestskriv og 5600 underskrifter til støtte for saken sin.

— Vi startet opp igjen forhandlingene om tilbudet til hørselshemmede elever og hadde en god tone og en god atmosfære på møtet, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Anne-Marit Presterud.

Foreldregruppen ønsker at alle de hørselshemmede elevene skal få et tilbud på nye Nattland skole, slik at de får et godt læringsmljø. dette har vært planlagt i flere år, men når staten ikke lenger skal ha ansvar for heltidselevene, er det ventet at de skal gå på vanlig skole i sitt lokalmiljø.

— Dette har vært en lang prosess der Nattland-prosjektet handlet om at alle elevene og kompetansen fra Hunstad skole skulle samles der og at man får all opplæringen på tegnspråk. Hunstad skole drives annerledes enn andre steder i landet, og det er mye som må avklares, som hvem skal ha ansvar for hva og hvor mye av tilbudet skal ligge på Nattland skole. Det er ganske omfattende, sier Presterud.

Tror på løsning

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt møtte foreldre ved Hunstad skole 7.mars i år. Det gjorde også avdelingsdirektør Jorunn Holen og divisjonsdirektør Annemarie Bechmann Hansen fra utdanningsdirektoratet. De er godt kjent med foreldregruppens syn på saken.

- Hva er de største utfordringene i forhandlingene?

Hva som er de største utfordringene er litt vanskelig å si. Vi har diskutert hva som skjer rundt Nattland og er godt i gang. Begge parter er veldig innstilt på gode løsninger, sier Annemarie Bechmann Hansen.

- Er det å beholde døveskolen i sin nåværende form et av alternativene dere diskuterer eller er det ikke på bordet?

— Jeg ønsker ikke å kommentere det.

- Riksrevisjonen har i en rapport i 2006 og nå i en rapport levert Stortinget denne uken kritisert kommunene for å bryte reglene for spesialundervisning . Det styrker ikke nødvendigvis troen på at døve elever, som da kommer i tillegg på sine hjemmeskoler, kan få en tilfredsstillende opplæring. Hvilke tanker gjør du deg om det?

— Jeg har ikke noen kommentar til det akkurat nå. Vi har tro på at kommunene klarer de oppgaver de har og får, hvis ikke må vi hjelpe dem. Men jeg kan ikke kommentere Riksrevisjonens rapport akkurat her og nå, sier hun før hun må gå tilbake til et møte.

Forhandlingene fortsetter i april. Les hele rapporten fra Riksrevisjonen her.

— Vi er enige om at vi skal videreføre et godt tilbud både på heltid og deltid, men kom ikke til noen konklusjoner på møtet. Jeg er optimist på at vi skal få gode ting til. Vi skal ha et nytt forhandlingsmøte i begynnelsen av april og jeg regner med at vi kommer et godt stykke videre da og kan avklare ting, sier Presterud.