Etter det BT kjenner til skal det være en pressekonferanse i 1700-tiden tirsdag. Her skal de presentere resultatene av forhandlingene med Ap.

Byrådet har tidligere foreslått å vrake forlengelsen av Fløyfjellstunnelen når de skal bygge Bybanen nordover.

Dersom Fløyfjellstunnelen forlenges, kan dagens biltrafikk i Åsaneveien reserveres for Bybanen. Dermed slipper lokalmiljøet i denne delen av Sandviken unna over 50.000 daglige bilpasseringer i nabolaget sitt.

Vil koste dyrt

Problemet er at det vil koste milliardbeløp å forlenge Fløyfjellstunnelen. Byrådet har derfor valgt å prioritere byggingen av Skansetunnelen, som er en del av Bergensprogrammet fra 2003. Denne tunnelen mener de vil ta unna mye av den gjennomgangstrafikken som går i sentrum og over Bryggen.

Ap, som var med på forliket om Bergensprogrammet og Skansetunnelen, har lenge vært lunkne til behovet for denne tunnelen. De er mye mer interesserte i å forlenge Fløyfjellstunnelen, og bruke pengene på det.

Har fått gjennom

Mye tyder på at de nå har fått gjennomslag i Høyre og Frp for dette. Etter det BT kjenner til er et av forhandlingsresultatene at begge tunnelene nå skal gjennomgå en ekstra utredning.

Når disse utredningene kommer tilbake, skal politikerne ta stilling til hvilken av tunnelene som skal prioriteres.

Et annet resultat i forhandlingene er at Bryggen-traseen er lagt død. Det er ikke aktuelt for noen av de tre partiene å ta opp igjen den traseen dersom tunnelen ved Kjøttbasaren skulle vise seg å bli umulig å gjennomføre.

Også for Sandviken og Åsane kommer det endringer.

Ikke kommentere

Geir Dale (Ap) vil ikke kommentere resultatene av forhandlingene, men bekrefter at det skal legges frem et forslag i løpet av kvelden.

— Du får vente og se hva det blir.

Han vil ikke bekrefte at de er blitt enige. Senere i dag er det møte i komité for byutvikling på Rådhuset.

— Der legger vi frem vårt primære forslag, som blant annet inneholder tunnel i Peter Motzfeldtsgate.

- Hva kan dere stemme subsidiært for?

— Det får vi se når det foreligger.

Dag Skansen (H) har ikke besvart BTs henvendelser.

Eiler Macody Lund (Frp) sier det er taushetsbelagt informasjon, men at resultatene kanskje legges frem i kveldens møte i byutviklingskomiteen.

— Jeg ser ikke annet enn at det blir et bra forslag fra byrådspartiene, sier Lund.