Gårsdagens forhandlinger tyder på at byrådet kan komme til å lide et betydelig nederlag når barnehageplanen kommer til behandling i bystyret i mai. — Våre løsninger er bedre enn det byrådet har foreslått, sier Høyres Henning Warloe.Forhandlere fra de tre partiene skal være enige om følgende prinsipper:* Full barnehagedekning er målet og er oppnådd når 76 prosent av ungene i Bergen har et tilbud. Byrådets mål er 70 prosent dekning.* Byrådets forslag om støtte til private barnehager blir minimumssatser. I tillegg kan private barnehager søke om støtte etter et særskilt kriteriesystem.* Private som ønsker å bygge barnehage får gratis tomt fra kommunen. * Private barnehager som vil starte småbarnsplasser bør få etableringstilskudd. * Støtten til åpne plasser i bedriftsbarnehagene fremskyndes med to år og blir gitt fra år 2002.* Kommunale barnehager får større selvstyre.* Vil stimulere barnehagene til å ta inn flere barn ved å la barnehagene beholde en økonomisk gevinst.* Barnehagene kan ikke pålegges ny driftsmodell før den er forsøkt ut av barnehager som frivillig går med på en nyordning.