— Vi ønsker å komme frem til enighet om en erstatning som både foreldrene og Forsvaret kan akseptere, sa generalinspektøren for Sjøforsvaret, Jan Eirik Finseth, i forbindelse med gårsdagens fremleggelse av arbeidsmiljøundersøkelsen i Sjøforsvaret.

Undersøkelsen påviste at det er 4,5 ganger høyere forekomst av medfødte misdannelser hos «Kvikk»-barn enn hos barn av andre sjøforsvarsansatte. Videre har ansatte på denne MTB-en fått 3,8 ganger flere dødfødte barn enn andre i Sjøforsvaret.

Universitetets undersøkelse har ikke funnet noen forklaring på dette, og overlater til Sjøforsvaret hvordan saken skal følges opp. Det foreligger ingen planer om nye målinger av strålingsfaren om bord.

Selv om HMS-rapporten ikke inneholder nytt materiell om KNM «Kvikk», er foreldrerepresentant Cato Rasmussen glad for innholdet.

— Rapporten påviser en årsakssammenheng mellom påvirkning av elektromagnetisk stråling og skadene på besetningsmedlemmenes barn. Rapporten styrker og bekrefter vår sak, mener han.

Det er foreløpig uklart når forhandlingene om erstatning blir sluttført.

— Så langt er det ikke aktuelt å gå rettens vei, men alt avhenger av resultatet av samtalene med Forsvaret, sier Cato Rasmussen.