Advokatene Siren Preto og Eva Drageset representerer 17 av de 30 som har fremsatt krav om erstatning fra kommunen, men som syv år etter giardiautbruddet fortsatt ikke har fått sine saker løst. De to bergensadvokatene hadde sitt første forhandlingsmøte med kommunen onsdag.

Skal gå raskt

— Det er positivt for alle parter om vi kan klare å komme frem til en løsning uten å gå veien om retten, men jeg tror ikke at det er realistisk å regne med. Noen av sakene er det så stor uenighet om at de trolig vil måtte avgjøres av retten uansett, sier Siren Preto.

Hun håper på positive løsninger og rask saksbehandling i forhandlingene med kommunen.

— Vi er blitt lovet et utspill eller tilbud fra kommunen i løpet av februar, sier hun.

Dialog

Advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen har syv uavgjorte giardiasaker liggende på sitt bord. Han skal i forhandlinger med kommunen om et par ukers tid, og tror det skal være mulig å få i stand en dialog i en del av disse sakene.

— Jeg har god tro på at en del av problemstillingene er såpass enkle og uomstridte at de kan løses ganske fort og greit, særlig ut fra de signalene kommunen har gitt om at man ønsker å komme frem til minnelige ordninger uten å gå veien om rettsapparatet i så mange saker som mulig. Noen av sakene dreier seg dessuten om relativt beskjedne beløp. Hvor mange saker som står igjen etter denne forhandlingsrunden, er umulig å si. Men jeg er innstilt på at noen av tilfellene står det såpass mye strid om at det blir vanskelig å komme til enighet. Å løse alt via forhandlinger har jeg liten tro på. Det vil nok komme flere giardiarettssaker, mener han.

Millionkrav

— Hvor mange?

— Ikke mulig å si noe om før forhandlingsrunden er sluttført?

— Hvor store krav er det snakk om?

— Det varierer veldig, fra småbeløp til millionsummer. I den mest omfattende saken min er det snakk om et samlet beløp på omkring fire millioner. Flere av de øvrige kravene er også i millionklassen, sier Ingebrigtsen.

Anke berammet

— Den første giardiasaken som gikk i Bergen tingrett i september i år, endte med full seier for saksøker, men kommunen har valgt å anke avgjørelsen. Saksøkeren, Ingebjørg Høyland, fikk medhold i retten, men må gå en runde til i retten fordi kommunen ikke aksepterer at det er noen sammenheng mellom hennes langtidssykdom og giardiasmitten.

— Ankesaken i lagmannsretten er nå berammet til september i år, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Kommunen har ennå ikke tatt standpunkt til om giardiasak nummer to, som gikk i retten i november og som også endte med seier for saksøker Hege Hammersland White, skal ankes.

Ankefristen går ut 10. februar.

30 millioner

Kommunens forsikringspott i Gjensidige på 30 millioner kroner ble brukt opp i fjor, etter at flere hundre giardiaofre hadde fått utbetalt større eller mindre beløp i erstatninger for plager de ble påført under giardiaepidemien høsten 2004. Striden står nå om sakene som gjensto da forsikringspengene var brukt opp.