Det kan redde byrådet fra et kabinettforslag. Aps gruppeleder Terje Ohnstad har nemlig gjort det klart at byrådet setter sin stilling inn på å få kuttpakken igjennom i bystyret. Frp er med på kraftige budsjettkutt.

I komité for næring og finans i går la gruppeleder Gunnar Bakke (Frp) an en forsonende linje. Partiet vil kutte stillinger.

— Det første som virker, og det eneste som virker er nedbemanning. Os har redusert bemanningen med 6,3 prosent på et år. Osterøy skal følge samme oppskriften. Hvis partiene i bystyret innser det, er det mulig å komme ut av denne krisen.

Gruppeleder Terje Ohnstad (Ap) fulgte opp.

— Vi er enig med Frp. 80 prosent av kommunens utgifter er knyttet opp til lønn og pensjoner. Da er det åpenbart at man må kutte i antall stillinger.

En invitt til Frp? Ikke uten videre, fremholder Ohnstad overfor Bergens Tidende.

— Vi har registrert at både Frp og Høyre er innstilt på å redusere antall stillinger.

Men verken Høyre eller Frp vil kutte noe som helst i barnehager, skole og eldreomsorg. Byrådspartiene vil bare delvis skjerme disse sektorene.

— Frp vil kutte i de oppgavene som ikke er lovpålagte. Vi tar på kultur, på tekniske tjenester og i administrasjon. Men vi vil ikke ramme tjenestetilbudet, sier Bakke.

Ohnstad regner med forhandlinger med både Høyre og Frp for å få et flertall i bystyret for kuttpakken.