Greenen er grøn, graset snauklipt. Kjell Hjørnevik og Per Christen Winthertun, begge over middagshøgda, siktar mot sentrum av den 6-hols golfbana. Berre nokre meter unna ligg sinksmelteverket, tidlegare kjend som Norzink.

— Det er fint her på bana. Strålande. Men vi er få. Innimellom kjennast det som ei privat golfbane. Vi slit litt med rekrutteringa, seier Winthertun.

Odda golfklubb er ikkje aleine. Heile Odda slit med rekrutteringa. I løpet av fjoråret døydde det 49 fleire enn det vart fødd. Langt fleire flytta frå Odda enn det kom frå andre kantar av landet.

Sjekk statistikken der du bur!

Gamleheim vart hotell

Det store fleirtalet av kommunane i Hordaland veks. Det same gjeld halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane. I Hordaland er mønsteret at kystkommunane (bortsett frå Fedje) veks. Innlandskommunane (bortsett frå Eidfjord) går tilbake. I Sogn og Fjordane blir dei største stadene litt større, dei mindre litt mindre.

Trass fødselsunderskotet, er ikkje alle i Odda pessimistar. Dei fleste er også litt optimistar. For samtidig som folketalet går ned, skjer det meir og meir i kjølvatnet av 03.03.2003, dagen då smelteverket, sjølve symbolet på Odda, stengde dørene.

— Slutten på smelteverket har gjort at folk endra innstilling. Det var litt trått dei første åra. No føler eg at det er mykje på gang, seier Gunvor Riim Opedal i Næringshagen i Odda.

I tillegg kjem utlendingane. Slike som Tim Friskorn, nederlendar, trebarnsfar og nytilsett dagleg leiar ved gjestehuset Vasstun. Han kom for ein månad sidan, slik 63 utlendingar gjorde året før, til Norge og Odda. Familien Friskorn kunne flytte til Odda, Eidfjord, Kragerø og Trysil. Men alternativa var best i Odda. Folk var vante med tilflyttarar og business frå gammalt av, meiner Friskorn.

— Eg vart betatt med ein gong, seier han om gjestehuset. Inntil for få år sidan var det ein gamleheim. Men dei eldre vart fleire og fleire, dei yngre færre og færre. Befolkningspyramiden i Odda, den som fortel om aldersspreiinga i ein kommune er sunn eller ikkje, gjekk faretruande i favør av dei eldste generasjonane.

Babybevis

Difor bygde Odda kommune nytt eldresenter. Vasstun vart seld, renovert, og driv på tredje året som restaurant og hotell. Noverande dagleg leiar Tonje Kvanvik, innflyttar frå Randaberg, står sjølv for ein innsats for å auke folketalet i år. Snart skal ho ut i fødselspermisjon.

— No bit eg meg merke i folk som er gravide. Det er nokre få av oss, seier ho. Planen er å føde i Odda, slik dei fleste i bygdebyen gjer. Fødestova ved Odda sjukehus er kjent for å ha færrast komplikasjonar i heile landet - blant anna fordi alle forventa kompliserte fødslar går til sjukehuset i Haugesund.

— I glanstida var her gjerne 200 fødslar årleg. For nokre år sidan låg det stabilt på 100. No er det vel rundt 70-80, seier Leikny Linde Espe, seksjonsleiar for sjukehuset. På veggen heng bevisa, rammer etter rammer med babybilete.

Glanstidene gjennom 60- og 70-talet, med 11.000 innbyggjarar og gode tider på smelteverket, kjem neppe tilbake. Men når statistikarane skal spå folketalet i Odda dei neste 20 åra, er det ganske stabilt. Litt ned, men ikkje mykje.

Dessutan kan smelteverket kome i bruk på nytt.

Spøkelsesby

— Her ønskjer vi å byggje handelssenter, seier Knut Kvandal. Han styrer Smelteverkstomta Næringsutvikling.

— Du ser, undersøkingane våre viser at det er det folk i Odda saknar.

Dette er berre ein av fleire planar for å ta i bruk dei gamle omnshallane. Men kjøpesenter og anna bruk er omstridt. Det store stridsspørsmålet i Odda er kor mykje av det gamle karbidsmelteverket som skal bli freda. Kvandal jobbar for at det skal vere minst mogleg.

Kanskje ønskjer flesteparten likevel at det snart blir tatt ei avgjerd. På sjette året står dei gamle omnshallane som ein spøkelsesby. Hanskar ligg fråslengt. Rustne nøklar står framleis i kontrollpanela.

— Det er her det kan bli arbeidsplassar i framtida. Det er ikkje plass elles i Odda sentrum, seier Kvandal.

Trass nedgangen i folketalet, er ein trend på veg oppover: Tidlegare har fleire vore på veg ut enn inn av kommunen. Takka vere innvandrarane fekk Odda i fjor ein positiv flyttestraum.

Dei gjekk to i pluss.

GOLFFRÅFALL: Den ti år gamle golfbana er populær blant golffolket. Men også Kjell Hjørnevik (til v.) og Per Christen Winthertun merkar at medlemsmassen blir eldre. Dei slit med rekrutteringa - som resten av Odda.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
FØDEN: Ein gong i tida kom 200 nye oddingar årleg til verda på føden på sjukehuset. No er det rundt 60-70. Mange reiser til Haugesund, fortel leiar ved sjukehuset, Leikny Linde Espe.
Amundsen, Paul S.