Gulating lagmannsrett har dømt en 28 år gammel mann til tre års fengsel, det samme som han fikk i tingretten.

Saken omfattet fem overgrep mot mindreårige jenter. Jentene var i alderen 12 og et halvt år til 15 år. Tiltalte var 24.

Han var klar over hvor gamle jentene var, og retten slår fast at han handlet forsettlig.

Tiltalte har latt seg styre av egne seksuelle behov og har kynisk utnyttet unge, sårbare jenter. Fra dommen

Ved flere anledninger lot han være å bruke kondom. «Tiltalte har latt seg styre av egne seksuelle behov og har kynisk utnyttet unge, sårbare jenter», heter det i dommen.

Han hadde samleie med den ene av jentene i maskinrommet på bowlinghallen på hjemstedet.

En annen traff han på nettstedet «Blink». De hadde samleie tre ganger på en uke.

En tredje hadde han samleie med hjemme, med venninnen som vitne. I etterkant fikk hun en angrepille og en flaske vann av tiltalte. Hun måtte ta pillen mens tiltalte var til stede.

Ingen av jentene ble utsatt for vold, trusler eller tvang. De har heller ikke har gitt uttrykk for etterfølgende alvorlige plager, men dommerne har lagt å legge vekt på alderen.

Retten påpeker også at tiltalte «ved sine forklaringer til politiet og retten gjort det nødvendig for jentene å forklare seg flere ganger om overgrepene. De fornærmede har gitt uttrykk for at dette har vært belastende for dem. Tiltalte har ikke tatt dette inn over seg.»

Tre av jentene får oppreisning, den ene 70.000 kroner og to andre 30.000 kroner.