Mannen var 17 år gammel da overgrepene skjedde i en av Bergens nabokommuner. Offeret hans var en 13 år gammel jente.

Jenten oppgir å ha vært småforelsket i tiltalte, som var ungdomsleder i menigheten hennes. Hun gjorde imidlertid motstand da han utsatte henne for seksuelle tilnærmelser.

Nær voldtekt

«Saken ligger helt i grensen mot voldtekt pga. hennes motstand mot handlingene. Det er straffskjerpende at han påfører henne smerte...» skriver Nordhordland tingrett i dommen.

Retten kom også frem til at aldersforskjellen mellom de to var for stor til at jevnbyrdig utvikling kunne frita for straff.

Offeret har fått store psykiske problemer etter overgrepene. Hun har droppet ut av skolen og er deprimert.

«Retten ser det slik at skadevirkningene her er de samme som en ser etter voldtekt,» heter det i dommen.

Mild straff

Overgriperen er nå dømt til fengsel i to år og seks måneder. To år av straffen gjøres betinget.

Straffen er etter forholdene mild, mest fordi mannen bare var 17 år da overgrepene skjedde. Hadde han vært noen måneder eldre, antyder retten at hele straffen ville blitt ubetinget fengsel.

Mannen må også betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til jenten.