Noen annen konklusjon er neppe mulig etter transport— og kommunikasjonskomiteens høring om Bergensprogrammet på Hotel Norge i går formiddag. Selveste bankettsalen var stilt til rådighet, med et lydanlegg som i hvert fall av og til fungerte som det skulle.

– Dette kommer til å gå greit i Stortinget. Bybanen er et kjempebra miljøprosjekt. Det er godt å høre at Bergen satser på en fremtidsrettet utvikling av vei- og trafikksystemet, sier Truls Wickholm, Ap. Wickholm representerer Oslo, og er saksordfører for Bergensprogrammet.

Allerede tirsdag 31. januar skal Wickholm legge frem det første utkastet til innstilling om Bergensprogrammet. Utkastet skal så behandles i transportkomiteen, som vedtar endelig innstilling til Stortinget 16. eller 17. februar.

Datoen for stortingsbehandlingen og det endelige vedtaket er 28. februar.

Alt tyder dermed på at anleggsarbeidene på Ringveg vest vil starte i august, slik prosjektleder Ottar Midtkandal tidligere har antydet overfor Bergens Tidende. Og gravingen i Kaigaten for å legge bybanetraseen starter trolig omtrent på samme tid.

Viktig merknad

Spørsmålet er så om anleggsarbeidene vil stoppe på Nesttun, eller om det blir fortsettelse mot Lagunen, og kanskje til og med til Flesland.

BT konfronterte tre representanter for regjeringspartiene, Hallgeir Langeland, SV, Eli Sollied Øveraas, Sp og Truls Wickholm Ap, med en mindretallsmerknad fra stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet, som ble vedtatt i Stortinget før jul i 2002.

I proposisjonen finnes følgende mindretallsmerknad:

¨«Disse medlemmer (fra Ap, SV og Sp, red.anm.) vil understreke at en snarlig videreføring av bybanen til Flesland er ønskelig, og da uten opphold i anleggs- og prosjekteringsvirksomhet».

– Nå har dere tre partier flertall. Hva gjør dere med dette?

– Vi kan selvsagt ikke gjøre dette til en del av stortingsvedtaket. Men kanskje kan vi ta det med som en merknad, sier Hallgeir Langeland.

Noe mer kan heller ikke de to andre love på dette tidspunktet.

– Men du har jo lest Soria Moria-erklæringen, og vet hva vi står for når det gjelder kollektivtrafikk, legger Hallgeir Langeland til.

Interessant fra Gaia

Under høringen i går fikk Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen og en rekke organisasjoner og interessegrupper noen minutter hver til å fremføre sin mening om Bergensprogrammet; i praksis til å uttale seg for eller imot Bybanen.

– Jeg merket meg med interesse administrerende direktør i Gaia Trafikk, Arne Buanes' uttalelse om at bybane kunne være en god løsning på sikt for Bergen. På den annen side hadde Gaia Trafikks styreleder, Gunnar Bakke, bare negative ting å si om Bybanen, sier Truls Wickholm til BT.

Slukkøret

Også Aksjonen for folkeavstemning om Bybanen slapp til med sitt budskap, medbringende plastkasser med de 20.000 underskriftene som er talt opp så langt.

Men aksjonistene var nok litt slukkøret etter høringen. Bortsett fra Frps representanter var det ingen som ga til kjenne noen interesse for aksjonen.

– Aksjonen for folkeavstemning om Bybanen spiller ingen rolle for vår behandling i Stortinget. Det er opp til Bergen kommune å ta stilling til, sier Truls Wickholm.

Både byråd Lisbeth Iversen og byrådsleder Monica Mæland møtte kravet fra Aksjonen for folkeavstemning med argumentet om at Bergensprogrammet var vedtatt tre ganger i Bergen bystyre.

– Vi følte en slags ovenfra og ned-holdning mot oss, sier aksjonsleder Magnhild Almelid.

– Men hvis Bybanen blir vedtatt, går Bergen baklengs inn i fremtiden.

GIR SEG IKKE: Arne Sortevik, Frp, (t.h.) har brukt mye tid og krefter på avsløre alle de svake sidene ved bybane-prosjektet.Kjenner vi ham rett, har han ikke gitt seg ennå. Hans partikollega PerSandberg, som er leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, ser derimot mer resignert ut.Her er de to i bussen undergårsdagens befaring langs bybanetraseen mellom Nesttun ogBergen sentrum.
TOR HØVIK