Bjørkheim Gjestetun og Solheim Autoservice har hatt et forhandlingsmøte der partene prøvde å bli enige, uten noen ny runde i rettsapparatet.

Striden bunner i en gammel klausul om at Statoil-stasjonen ved Bjørkheim ikke skal selge «varm mat og lignende». Gjestetunet gikk rettens vei for å stanse bensinstasjonens pølsesalg, og fikk medhold i Midhordland tingrett. Harald Solheim, innehaveren av stasjonen, har anket dommen.

Tilbød pengesum

— Jeg har tilbudt Bjørkheim Gjestetun en viss pengesum for å få klausulen annullert, sier Harald Solheim.

— Vårt utgangspunkt var at Harald Solheim kunne få fortsette å selge sine varer som nå, sier styremedlem Inge Skogesal i Bjørkheim Gjestetun.

Likevel ble ikke partene enige.

— Jeg har ikke fått svar på tilbudet mitt, sier Solheim.

— Statoil blokkerer for en slik løsning, hevder Skogesal.

Vil utvide

Ifølge styremedlem Skogesal ønsker Statoil å utvide utvalget av varm mat ved bensinstasjonen.

— For oss var det ikke viktigst å få stanset pølsesalget. Det primære var å demme opp for at bensinstasjonen kunne utvide utvalget av enkle varmretter, sier Inge Skogesal.

Statoils leiekontrakt med Harald Solheim om drift av den eneste bensinstasjonen i Samnanger kommune er utløpt.

Trues av nedleggelse

— Oljeselskapet er ikke interessert i å forlenge avtalen dersom jeg ikke kan tilby alt innen Statoils konsept, blant annet hamburgere, sier Harald Solheim.

Hvis han får en ny rettslig kjennelse mot seg, ser han fremdeles ingen annen utvei enn å legge ned hele stasjonen.

Men pølser - det selger han fremdeles.

— Det fortsetter jeg med så lenge anken ikke er avgjort av lagmannsretten, forsikrer Solheim, som har solgt flere pølser enn noen gang etter at pølsestriden ble kjent i Bergens Tidende.

MÅ BETALE: Daglig leder Harald Solheim ble dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning fordi han har solgt pølser på bensinstasjonen sin.
FOTO: Bjørn Erik Larsen