BT skrev i går at forsvarerne til Dungs svoger og svigerfar ville kreve at saken ble behandlet på nytt. Årsaken var at de to siktede ble fengslet av lagmannsretten mye på bakgrunn av en oppkonstruert drapsteori basert på vitneopplysninger som viser seg å være feil. I går sendte de brev til tingretten med begjæring om at de siktede løslates snarest. Også svigermorens advokat, Stein Erik Ottesen ba om løslatelse for sin klient på samme grunnlag.

Begjæringen er forgjeves fordi BT har fått bekreftet at tingretten uansett ikke har tid til å behandle begjæringen før helgen.

Dermed blir det trolig et nytt rettsmøte mandag, slik det har vært lagt opp til.

Politiet sliter nå med å få avhør av de siktede. Kun ektemannen er villig, men advokaten hans har ikke hatt tid denne uken.