1. mars i år vart huset til familien Lunde totalskadd av brann. I dag vart huset dei leiger, redda av ein snarrådig leigebuar.

Mindre enn sju veker etter at huset på Bulken vart totalskadd, slo flammane ut av strauminntaket på leigehuset på Kvåle, eit par kilometer vest for Voss sentrum.

Redda av leigebuar

Sundag 6. mars var familien på dagstur medan brannfolka sløkte brannen på Lunde. I dag gjorde dei seg klar til å dra på hyttetur då Odd Ludvigsen, som leiger husvære i underetasjen, hamra på altandøra, og ropte at dei måtte koma seg ut.

— Eg stod og fikla med grasklipparen då eg høyrde ei uvanleg knitring oppunder mønet, fortel Ludvigsen til bt.no.

Sjølv klatra Ludvigsen opp i mønet og sløkte branntilløpet med eit pulverapparat.

Glad familien var borte

Gneistar blei til liten flamme, som vaks seg større.

— Eg trur at den elektiske kabelen må ha fått ein skade då der vart felt tre her for 2-3 veker sidan. Sjølv om elektrikarar løyste ned kabelen i samband med trefellinga, kan han ha fått skade på bakken, seier huseigar Hans Skeie.

Han leigde ut huset til familien Lunde sidan dei sto opprådde, og huset har stått tomt ei tid.

Lars Ove Lunde er glad for at familien var borte då det brann sist, og at Ludvigsen var så snarrådig i dag. Dermed opplevde ikkje borna dei to brannane som svært dramatiske.