Natur og Ungdom og Senter for Byøkologi sendte i dag ut en pressemelding formet som et brev fra Bergen kommune, avdeling for byutvikling. Ifølge pressemeldingen har Bergen kommune oppdaget feil i en brosjyre om luftkvalitet som er sendt ut til alle husstander.

Den "riktige" brosjyren er manipulert av miljøaktivistene slik at det fremstår som om kommunen vil innføre restriksjoner på bilbruk, billigere buss, panteordning for vedovner og en rekke andre tiltak som Natur og Ungdom har etterlyst i lang tid.

Både brevet og brosjyren er til forveksling lik tilsvarende dokumenter fra kommunens informasjonsavdeling, og har kommunens brevhode. Men innholdet er altså riv, ruskende feil.

— Jeg synes det er flott at lokale miljøorganisasjoner er engasjerte i sitt arbeid, men jeg tar avstand fra å bruke slike virkemidler som i dette tilfellet, sier kommunens informasjonssjef Robert Rastad.

— Denne type dokumentforfalskninger kan føre til desinformasjon og misforståelser hos publikum, noe verken miljøorganisasjonene eller Bergen kommune er tjent med, sier Rastad.

— Dette er en spøk, ingen forfalskning, sier Gøril Andreassen i Natur og Ungdom. Hun forteller at de unge naturvernerne brukte en dårlig kopi av et brev fra kommunen for å lage den falske pressemeldingen.

Hensikten var å få oppmerksomhet rundt kommunens manglende tiltak mot luftforurensning.

FAKSIMILE: NATUR OG UNGDOM