Biltjuvane sat dermed med skilt som passa som hand i hanske til ein prikk lik BMW dei hadde stole i Bergen. Alt låg til rette for ein vellykka bilsvindel, hadde det ikkje vore for at både BMW-en med dei falske skilta og ein stolen Mercedes vart innblanda i eit dødskrasj i Halmstad i Sverige 12. august.

Nær medarbeidar

Atle Lauve i Sandefjord skjønte ingenting då han fekk høyre at BMW-en hans stod beslaglagt hos politiet i Halmstad etter dødsulykka.

Bedriftsleiarens bil stod nemleg vitterleg trygt parkert i garasjen i Sandefjord. BMW-en i Sverige var påført same skilt som Lauves bil, men var i realiteten stolen i Bergen nokre veker tidlegare.

Lauve kunne ikkje fatte og begripe korleis biltjuvane hadde funne fram til hans bil for å kopiere skilta og bruke dei på ein nøyaktig lik «tvillingbil».

— Eg er skaka over kor profesjonelt bilsvindelen er utført, sa bedriftsleiaren til Dagbladet den gongen - heilt uvitande om at mannen som hadde utført svindelen var ein av hans aller næraste medarbeidarar.

Fortid som bilseljar

Då Lauve i går fekk vite kven som hadde skaffa skilta, vart han først stum.

— Dette ante eg absolutt ingenting om. Det hadde eg aldri trudd om han, seier Lauve om kollegaen, etter å ha fått summa seg.

Den 34 år gamle mannen frå Sandefjord hadde skaffa falske skilt til begge dei stolne bilane. Dei var lasta med stolne kredittkort, dynamitt, fenghetter og ei flaskebombe då det small på motorvegen ý ein kollisjon som tok livet av tre personar, deriblant 26-åringen frå Bergen som køyrde Mercedesen. Den jamgamle kompisen som køyrde BMW-en sit varetektsfengsla, sikta blant anna for biltjuveri.

Den sikta 34-åringen i Vestfold har arbeidd som bilseljar i Sandefjord, og var difor eit kjent fjes hos Statens vegvesen i Vestfold. Han greidde dermed å få ut nye skilt utan større vanskar. Han sa at dei gamle var stolne, utan at biltilsynet kravde han for tapsmelding frå politiet, slik rutinane hos biltilsynet eigentleg krev.

Sat med stor pengegjeld

Årsaka til at 34-åringen kom i kontakt med dei kriminelle bergensarane, var at han hadde hamna i store pengeproblem - problem han ikkje var i stand til å handtere. Banden i Bergen fekk dermed høve til å utnytte mannens posisjon som ein kjent mann i korridorane hos Statens vegvesen i Vestfold.

— Eg har forklart meg for politiet, og reknar meg ferdig med saka. Eg vil ikkje seie noko til media, seier 34-åringen til Bergens Tidende. Sjølv om politiet har nøsta opp fleire av trådane etter dødsulykka i Halmstad, gjenstår framleis mange spørsmål.

Det største er kva sprengstoffet skulle brukast til. Analysane av pulveret i tranflaska, som var teipa og hadde leidningsstubbar stikkande ut, er enno ikkje avslutta. Politiet veit heller ikkje sikkert kva som var formålet med fenghettene og dynamitten. Det er også uvisst kva som var planen med dei stolne bilane - om dei skulle smuglast ut av landet eller om dei skulle brukast her.