Da bystyret behandlet kommunens handlingsplan for bedre seksuell helse i kveld, mente det største opposisjonspartiet at byrådet burde være mer offensive.

På klamydia-toppen

Planens undertittel er «forebygging av klamydia, uønskete svangerskap og abort blant unge i Bergen». Hordaland ligger på klamydia-toppen i Norge, og spesielt har det vist seg vanskelig å få unge menn til å teste seg. Det er nemlig kvinner som kan få de mest alvorlige helsekonsekvensene av sykdommen. Samtidig viser det seg at hver fjerde mann som tester seg, faktisk er smittet.

Siw Anita Lien og Pål Hafstad Thorsen (Ap) tok til orde for å bruke pengebelønning som middel for å lokke flere til å teste seg. De ville ha et pilotprosjekt blant seksuelt aktiv ungdom i alderen 16 til 20 år, der det blir gitt et gavekort på 100 kroner som insentiv for å teste seg. Prosjektet skulle ha en budsjettramme på 100.000 kroner, med andre nok til 1000 ungdommer.

— Dette ville vært et viktig bidrag for å redusere omfanget av klamydia, og få Hordaland ned fra klamydia-toppen, mente Hafstad Thorsen.

Ingen kondomautomater

Ap ønsket også at ordningen med gratis p-piller til jenter i alderen 16-19 år skal gjeninnføres, og vil utvide ordningen med egen kø for gutter på helsestasjonene. Alle forslagene ble nedstemt av byrådspartiene.

Det mye omtalte byrådsforslaget om å plassere ut kondomautomater på ungdomsskolene, har blitt omformulert til det mer moderate «at kommunen skal gå i dialog med ungdomsskolene om å gjøre kondomer mer tilgjengelig for elevene».

Dermed blir det opp til hver enkelt skole og rektor hvordan de skal tolke det.

Hva synes du om forslaget? Si din mening her.