— Kan vi ha folkeavstemning i hele folket, må vi også kunne ha en rådgivende avstemning blant våre partimedlemmer, sier Eirik Aarek som er nyvalgt leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

Partilaget sendte mandag brev til sentralstyret med anmodning om å ta i bruk uravstemning. Det heter i forslaget at en slik fremgangsmåte vil også oppleves «som mer demokratisk enn hvis det bare er landsmøtet som skal ta denne beslutningen.»

Virker mobiliserende

Aarek, som selv er erklært ja-mann og tilhenger av norsk EU-medlemskap, sier til Bergens Tidende at den pågående EU-utredningen i partiet med Bjarne Håkon Hanssen bør fortsette uforstyrret. Den skal etter planen være ferdig i år.

Aarek ser for seg at en uravstemning vil virke både mobiliserende og være en mer demokratisk måte å behandle EU-saken på enn tidligere. Til syvende og sist er det Arbeiderpartiets landsmøte om et års tid som skal fatte det endelige standpunkt, men en rådgivende uravstemning vil legge et stort press på landsmøtet.

Stoltenberg informert

— Jeg er ikke i tvil om at vanlige medlemmer gjennom en slik prosess vil få mer tillit til partiet enn det som har vært tilfelle når saken er overlatt en forsamling på tre hundre mennesker, sier Eirik Aarek.

— Har du drøftet dette utspillet med partiledelsen?

— Jeg har tenkt på dette en stund, og nevnte det for Jens Stoltenberg da han var i Bergen tidligere i år. Han vurderte det som interessant, men ville ikke si noe mer på det stadiet, sier Aarek.