— Etter en rapport som avslører så dårlig sikkerhet, bør man vurdere par- og oddetallskjøring, sier nestlederen i SVs bystyregruppe.

Den profilerte motstanderen av Ringvei Vest-planene er ikke nådig i sin kritikk av vegsjefen, som truer med å betale brannvesenets ilagte dagmulkter – med nettopp tunnelsikringspenger.

— Det er en direkte frekk uttalelse. Vegkontoret kunne foreslått å betale tunnelsikring i stedet for å oversende Bergensprogrammet, med tre nye tunneler på Ringvei Vest.

Skauge mener samferdselsminister Torild Skogsholm (V) bør sørge for finansiering av den planlagte bybanens byggetrinn to (fra Kronstand gjennom Løvstakken til Oasen). Traseen vil kunne avlaste trafikken i Løvstakktunnelen.

Bergensprogrammet kommer trolig opp til behandling i Stortinget før sommeren.