Statens vegvesen anbefaler å bygge to-løpstunnel på nesten åtte kilometer forbi Førde.

Tunnelen vil gå fra Myra sør for Langeland til Brulandsberget og fra Viergjerdet til Moskog.

— Dette vil redusere transportkostnader for både gjennomgangstrafikk og trafikk til og fra Førde. Det vil gi en god standard på E 39 og bidra til at veien kan fylle sin funksjon med å binde Vestlandet sammen, skriver planleggingsleder Inger Haug i vegvesenet i en pressemelding.

Sparer ti minutter

Gigantprosjektet er beregnet til å koste mellom fire og fem milliarder kroner.

— Det gir over syv kilometer kortere E39, vi får sammenhengende vei 80 kilometer i timen og vi unngår arealkonflikter med denne løsningen, skriver Hals.

Når tunnelen står klar vil kjøreturen forbi Førde bli drøye ti minutter raskere enn i dag.

Lang prosess

Arbeidet med fremtidens E39 forbi Førde har vært en lang prosess.

Bakgrunnen er at den stadig økende tafikken langs E39 gjennom Førde sentrum er blitt et problem. I fjor høst ble det klart at vegvesenet anså en ny tunnel som den eneste løsningen for å få trafikken vekk fra sentrumsområdet.

Denne uken blir vegvesenets forslag sendt over til kommunestyrene i Førde og Gaular.

— Sannsynligvis blir planene vedtatt før ferien, sier Hals.