Den første geolog-rapporten forelå i dag, og er blitt presentert for de rasrammete beboerne.

Geologene lanserer to alternative forslag til rassikring. Det blir opp til kommunen å finne den beste løsningen. Det ene alternativet er en fullstendig sikring av skrenten som raste ut.

– Det vil bli en temmelig omfattende affære, sier geolog Arne D. Stordal i Multiconsult, som har hatt oppdraget.

Det andre alternativet er å sanere hele timannsrekken som ble truffet av raset, Hatlestad terrasse 30-48, og to av husene i seksmannsrekken bak, Hatlestad terrasse 48 a og b. Det foreslås gjort for å at veien skal kunne trekkes lengre unna foten av den rasutsatte skrenten.

Geologene mener husene Hatlestad terrasse 48 c til f kan bli stående. Det samme gjelder tremannsrekken 97-101, der raset ble utløst.

– Grunnen rundt disse husene må midlertid sikres, sier geolog Stordal.

Over helgen kommer geologene med en ny rapport, der de vil gå inn på årsaken til at raset ble utløst.

ØRJAN DEISZ