— Tomten gir muligheter til å bygge både ny bystyresal og representasjonslokaler som er byen verdig. Parkeringsbygg kan reises under jorden. Kanskje trenges det ikke når Bybanen stopper like utenfor Rådhuset, sier varaordfører Kristian Helland.

I februar i år sa han åpent fra om at salen i Gamle rådhus ikke lenger egner seg til avvikling av byens viktigste politiske møter. Luften blir tung og tett ved lange kveldsmøter. Temperaturreguleringen er uregjerlig i et av Europas eldste rådhus i fortsatt bruk. Ved små pulter er det heller ikke lenger mulig for politikerne å holde orden på papirbunkene.

Omsorg, oppvekst og miljø

I dag går varaordføreren lenger og antyder et tomtevalg. Gamle tradisjoner er ikke nok i lengden. Helland mener byen fortjener noe bedre enn dagens bystyresal. Han peker også på at det store åpne rommet under Rådhuset i retning mot Byparken også kan utnyttes på en bedre måte. Reises det et nybygg på parkeringsplassen, ser han det som en forutsetning at det tilrettelegges en park rundt det. Også andre tomter i området ved Rådhuset kan vurderes.

Selv forlater Kristian Helland bypolitikken etter valget, men han fortsetter som fylkesleder av Kristelig Folkeparti og som medlem av KrFs landsstyre. Oppvekst, omsorg og miljø er områder han særlig er opptatt av.

— Norsk skolepolitikk er de siste år preget av for mange raske endringer. Nå trenges ro i skolen. Vi politikere bør holde oss borte fra detaljene og overlate dem til fagfolkene, sier han.

Varaordføreren er lei for at Bergen ikke har maktet å gi skolene bedre og mer tjenlige bygninger. Med så mange skoler er utfordringene for store. Uten statlig medvirkning er det ikke mulig å foreta en tilstrekkelig oppussing og fornying raskt nok.

Ønsker momsdebatt

Helland beklager også at det kristne innholdet i skolen er svekket. Ekte toleranse er bare mulig der den enkelte selv har et ståsted. Derfor synes han norske barn burde fått bedre hjelp til å forstå sin kristne tradisjon.

Politikeren mener dessuten at vi ikke er ferdig med fattigdomsproblematikken.

— Jeg savner en debatt om momssystemet. Momsen er et problem for minstepensjonistene og andre fattige. Her er ingen fordelingspolitikk i momsen og avgiften skaper problemer for mange, sier Kristian Helland.

Trenger modige politikere

I ruspolitikken tror han sprøyterom er et blindspor. Han vil heller bruke penger på avrusning og ettervern.

— Alkoholpolitikken må partiene gripe tydeligere fatt i. Kanskje er det norsk snillisme som gjør at vi ikke får til noe og tillater at så mange drikker seg fra sans og samling. Vi kan ikke sitte å se på at mange taper sitt liv, sier Helland.

Oversvømmelser og hetebølger preger flere land i Europa denne sommeren. Varaordføreren mener at ingen politiker kan lukke øynene for klimautfordringen. Satsing på Bybanen i Bergen betegner han som både viktig og riktig.

— Skal Bergen lykkes, trenger byen modige politikere som både kan si ja og nei. Fremtidens politikere må øve seg i å prioritere, sier Kristian Helland.

Knut Strand