Det går mot en meget het skolevår i Bergen når den omfattende skolestrukturplanen nå skal ut på høring. Forslaget om å legge ned Seljedalen og Fridalen skoler opprettholdes. Det var ventet. I tillegg foreslås en rekke andre skoler lagt ned eller slått sammen.

Her er arbeidsgruppens forslag:

  • Legge ned Fridalen og overføre elevene til Landås, Slettebakken, Kronstad, Haukeland og eventuelt Minde.
  • Legge ned ungdomstrinnet på Eidsvåg og overføre elevene til Åstveit.
  • Slå Christie Krybbe og Krohnengen en/Eventyrskogen sammen til en skole med et opptaksområde og felles ledelse.
  • Legge ned Seljedalen skole og overføre elevene til Løvås og Sælen.
  • Legge ned Tunes skule og overføre elevene til Garnes barneskule som bygges ut.
  • Flytte alle elever fra Liakroken til hovedskolen Li.
  • Slå sammen Indre Arna og Ådnamarka skuler. Bygge ut Ådnamarka til fullverdig to parallellers skole og legge ned Indre Arna.
  • Legge ned Helldal skole og overføre elevene til Kringlebotn, Nattland og eventuelt Ulsmåg skoler.

Samlet er disse forslagene beregnet å gi innsparinger på rundt 20 millioner kroner i året.

Arbeidsgruppen har vært ledet av kommunaldirektør Harald Noss. Byrådet kommer ikke med sin innstilling før forslaget har vært på administrativ høring i Bergen kommune.

<b>I FARE:</b> Fridalen er blant skolene som kan bli lagt ned.
Eirik Brekke (arkiv)