— På de verste dagene har vi syv store cruiseskip liggende i havnen. Det gir veldig mye forurensing og fører til at turistattraksjonene blir oversvømt av turister, sier bystyrerepresentant Sondre Båtstrand i MDG.

Båtstrand tar i et privat forslag til bystyret til orde for å sette en maksgrense på to cruiseskip om gangen til kai i Bergen.

Forslaget skal behandles i mars. Båtstrand har ennå ikke forsøkt å alliere seg med andre partier for å få forslaget vedtatt.

— Cruiseskipene forurenser både luft og sjø. Samtidig er cruiseturister de minst innbringende vi har, fortsetter han.

— Forholder ikke cruiseskipene seg til lovlige utslipp?

— Jo, men de bør holdes nede likevel. Vi ber i forslaget byrådet om å utarbeide en rapport om konsekvensene av anløpene. Vi mener miljøskadene er omfattende, sier Båtstrand.

- Havner har mottaksplikt

Forslaget til Båtstrand blir vanskelig å vedta, ifølge havnedirektør Inge Tangerås.

— Skip har anløpsrett til offentlige havner. Havnene har mottaksplikt, så sant det er plass. Det finnes ingen hjemmel som kan nekte skip anløp. Dette står fast i havne- og farvannsloven, sier Tangerås.

BT har tidligere omtalt at det i havneloven er et eget punkt som gir havnevesenet adgang til å nekte skip atkomst på grunn av miljøhensyn. «Eier og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen» heter det i loven.

Tolkningen av hva som er kriteriene for miljøhensyn, er imidlertid omstridt. På bakgrunn av lovens forarbeid, mener havnevesenet at «miljø» handler om utslipp til sjøs, ikke luftkvalitet.

VIL BEGRENSE CRUISETRAFIKK: Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne tar til orde for en maksgrense for antall cruiseskip liggende til kai i Bergen. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL

— Legger igjen lite

På spørsmål om ikke en reduksjon i cruisetrafikken vil føre til at Bergen går glipp av store pengebeløp fra turisme, viser Båtstrand til forskning fra Universitet i Bergen.

Der går det frem at cruiseturister i snitt legger igjen 300 kroner dagen når de går på land. I samme studie vises det at vanlige familieturister i snitt legger igjen 1000 kroner dagen.

Rundt 450.000 cruisepassasjerer besøkte Bergen i fjor.

— 300 kroner dagen per turist er fortsatt penger?

— Jo, men når en ser all forurensingen er spørsmålet om det er verdt det. En taper kanskje penger, men bergensernes helse og luftkvalitet bør prioriteres. Alle sektorer må bidra for ren luft. Det gjøres en del med biltrafikken. I havnen skjer det for lite, sier Båtstrand.

Båtstrand har i forslaget sitt også bedt byrådet om å få fortgang i arbeidet med å etablere landstrøm for cruiseskip.

— Jeg blir skuffet om bystyret avviser hele problemstillingen. Noen tiltak bør en kunne være med på. Det har vært altfor lite fokus på cruisetrafikken i bystyret, sier han.

- Ser ikke gevinsten

Arbeiderpartiet i Bergen sier de ikke er klare for å gå med på Båtstrands forslag. De ønsker først en utredning av konsekvensene.

— Det er viktig å ha fokus på utfordringen med utslipp fra cruiseskip. Det akutte problemet rundt luftforurensing løses likevel ikke med å sette en maksgrense for cruiseskip, sier bystyrerepresentant Geir Steinar Dale.

Han sier forurensningen er verst i vinterhalvåret, mens det er sommerhalvåret som har dager der det er mer enn to cruiseskip i havnen.

— Jeg ser altså ikke den store gevinsten en vil få av dette. Vi er imidlertid enig i de langsiktige tiltakene Båtstrand foreslår rundt landstrøm, sier Dale.

Byrådet avventer

Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) sier hans avdeling skal utrede forslaget fra Båtstrand.

Selv vil Warloe foreløpig ikke si noe om hvordan han stiller seg til forslaget.

— Skulle jeg ha sterke meninger om dette nå, setter jeg fagfolkene mine i en vanskelig situasjon. Det blir feil av meg å konkludere før de har vurdert saken, forklarer han.