• Vi må sette klarere regler for russefeiringen, sier opplæringsdirektør Gunnar Dale. Han vil ha mindre festing og kortere russetid.

KRISTIAN LYKKESLET STRØMSKAGGunnar Dale mener situasjonen er verre nå enn for få år siden. Han er bekymret for utviklingen blant russen, og vil så snart som mulig ta initiativet til en dialog med årets andreklassinger for å diskutere neste års feiring. Gjennom forpliktende avtaler med russestyrene og skolene skal den elleville festingen bremses. — Dette er flott og begavet ungdom som gjennom rus og hasardiøs oppførsel utsetter seg selv for livsfarlige situasjoner. En del russ fester over mange dager med store mengder alkohol kombinert med narkotika, sier Dale. Siden nyttår har han jobbet med et forslag til hvordan russefeiringen kan komme inn i et bedre spor. Forslaget skal behandles politisk på sensommeren. Konkret inneholder det to hovedmomenter:* Russefeiringen skal avgrenses både i tid og innhold. Dale mener det er politisk stemning for forslaget.* Dale foreslår også en aktiv holdningskampanje i regi av fylkeskommunen når det gjelder rus. Forarbeidet skal skje sammen med politi, klinikker, rektorkollegiet og russestyrene.- Tvang har dårligere effekt enn konstruktiv dialog med russen selv. Jeg har tro på at vi kan komme frem til regler og avtaler. I skoletiden og i tilknytning til skolene gjelder skolens reglement, men i dag er ikke dette klart nok. Vi kan ikke godta brudd på alle mulige regler av myndige personer, sier opplæringsdirektøren.