Ordfører Kari Manger er i ferd med å slutte seg til flokken av kjøpelystne vestlandsordførere.

Tirsdag ble Os eier av øyperlen Skorpo, noe Frp-ordfører Terje Søviknes sa seg strålende fornøyd med. Dagen etter forkynte Frp-ordfører Helge André Njåstad smilende at Austevoll hadde kjøpt Marsteinen fyr.

Tirsdag kan Askøy bli eier av Herdla fort. I hvert fall langt på vei.

Overfor formannskapet har rådmann Per Edvard Hillested foreslått at kommunen signaliserer vilje til å overta fortet. Men rådmannen vil vente med å realitetsbehandle tilbudet fra Skifte Eiendom inntil hele eiendommen er «avmilitarisert.»

I praksis betyr det at fortet må ryddes og militære etterlatenskaper fjernes.

Klart til sommeren?

Ordfører Kari Manger er forsiktig med å spå utfallet av behandlingen i formannskapet tirsdag:

— Vi har jo fått en marsjordre fra kommunestyret om å sikre Herdla fort til offentlig bruk. Dette kan bli en måte å gjøre det på, sier Kari Manger.

Hvis formannskapet er enig med rådmannen, har prosjektleder Øystein R. Kristoffersen hos Skifte Eiendom fått det klarsignal han trenger.

Da starter Skifte ryddearbeidet, som er anslått å koste 1,25 millioner kroner.

— Kan området bli åpnet til sommeren?

— Hvis vi får et kjapt signal fra kommunen om at den vil kjøpe, skal vi gjøre vårt beste for det, sier Kristoffersen til Bergens Tidende.

Tilbudet fra Skifte Eiendom består i å overta hele fortet på totalt 275 mål for 8,7 millioner kroner. 100 mål av dette ville Skifte Eiendom selge på det åpne markedet i fjor høst.

Det salget stanset Askøy-politikerne ved å innføre midlertidig bygge- og delingsforbud. I november kom Skifte Eiendom tilbake og tilbød kommunen å overta hele eiendommen, inkludert de 175 mål som er tenkt til friluftsområde.

Betalingsplan

Skifte Eiendom har samtidig tilbudt kommunen en betalingsplan.

— På den måten kan kommunen betale ned kjøpesummen samtidig den nyter godt av eventuelle leieinntekter, har Kristoffersen uttalt til Askøyværingen.

Til Bergens Tidende sier Kristoffersen at Direktoratet for naturforvaltning dessuten har både penger og interesse av å gå inn på Herdla.

— Hvis formannskapet takker ja til Skifte, blir Askøy samtidig eier av mannskapsbrakker, messe, garasje og lagerbygg på Herdla. Skal kommunen sitte på de eiendommene, Kari Manger?

— Det må formannskapet ta stilling til. Jeg vil ikke forskuttere utfallet av den politiske behandlingen, sier hun.