-Vi bør tenke nytt og tilby flyktningene boliger som ikke er så stigmatiserende. I stedet for å samle mange av dem i det som tilfeldigvis finnes av store, ledige lokaler, bør vi tilby boliger som gir et verdig liv i den overgangsfasen asyloppholdet er. Nå opplever mange denne tiden som i et vakuum, sier Myklebust.

Lettere å integrere

Diplomoppgaven hans på Bergen Arkitekt Skole foreslår å bygge en ny bydel i Jekteviken med boliger for flyktninger, studenter og andre som trenger et enkelt og rimelig sted å bo. Dagens boligmarked skaper behov for ny sosial boligbygging, sier han.

— Flyktninger som bor lenge på asylmottak blir syke. De ser på asyloppholdet som en meningsløs periode mellom fortid og fremtid. Jeg tror integreringen blir mer vellykket om de blir mottatt som enkeltpersoner og ikke som en stor gruppe. De bør behandles individuelt og få midlertidige boliger der også nordmenn bor mens de venter på eventuelt asyl, mener arkitekten.

Øystein Myklebust har utforsket muligheten av å bruke arkitekturen som virkemiddel i integreringen. I Jekteviken har han planlagt et helt nytt og utradisjonelt boligområde som samtidig er et stort nytt offentlig rom. Han knytter sentrum til sjøen her ved hjelp av en gangvei fra Sydnes, over Torborg Nedreåsgate og til det nåværende kaiområdet ved det gamle gassverket. Gangveien slynger seg frem på høye stylter, under veien henger boliger for tre til fire hundre mennesker i moduler grupperte omkring tun. Under husene er gateplanet ubebygget. Bare et heishus i hvert tun møter bakken.

Nye møteplasser

— Byrommene over, under og omkring disse boligene danner en stor park med mange møteplasser som burde invitere andre enn de som bor her til opphold og aktivitet ved sjøen, sier den nybakte arkitekten.

Han mener byplanleggingen på denne måten ville kunne legge til rette for det mangfoldet byen bør ha. Han tror skepsisen til å ta imot flyktninger mye skyldes at de i dag behandles som store grupper som plasseres på siden av det norske samfunnet.

IKKE BARE FOR FLYKTNINGER: Nybakt arkitekt Øystein Myklebust har planlagt en ny bydel i Jekteviken med boliger for flyktninger, studenter og andre. Under og omkring boligene kan byen få en ny, stor park ved sjøen. Han mener behovene til flyktningene må tas hensyn til i den videre byplanleggingen.
Skodvin, Helge