Det foreslår Norconsult i en rapport Bergen kommune fikk onsdag.

Riss i 21 søyler

— Dette ser ut som en fornuftig og grei løsning, sier parksjef Sissel Lerum. Hun understreker at rapporten ikke er vurdert av administrasjonen ennå.

Det var for et drøyt år siden det ble konstatert riss, et annet ord for svært smale sprekker, i 21 av søylene på Torgallmenningen. Det siste året har konsulentfirmaet SCC Normann foretatt målinger av rissene. Målingen viser at rissene varierer i bredde avhengig av temperaturen.

Det er særlig på en av søylene disse rissene har fått en viss bredde. Her er de en millimeter brede på det meste. Derfor er det som en ren sikkerhetsforanstaltning montert tønnebånd på denne søylen.

Ikke innsprøytning

Rapporten fra Norconsult tyder på at det ikke lenger er nødvendig. Det er heller ikke aktuelt å sprøyte inn fugemasse i rissene. De er til dels så smale at man måtte kutte dem opp med vinkelsliper for å få plass til fugemassen. Norconsult fraråder på det sterkeste en slik løsning.

— Vi er glad for at det ikke er nødvendig med injisering av masse, sier Lerum.

Den foreslåtte løsningen innebærer at det monteres metallhetter på toppen av søylen. I dag ligger det en plate på toppen, men den hindrer ikke vanninntrenging.

Ved å få vekk vannet motvirkes misfarging av søylene. En slik tetting vil også være positiv for å hindre at vann trenger inn i rissene, fryser på og bidrar til å utvide rissene.

Krever erstatning

Sissel Lerum sier tiltakene som settes i verk ikke er begrunnet med sikkerhetshensyn.

— Men vi kommer uansett til å fortsette målingene, sier Lerum, som er trygg på at søylene ikke representerer noen sikkerhetsrisiko.

— Nå må vi i samarbeid med Bård Breivik bestemme oss for hva vi skal gjøre, sier Lerum.

Penger vil det uansett koste, og de vil ikke kommunene betale. Foreløpig er det brukt 300.000 kroner på å utrede tiltak og på å foreta målinger. I tillegg kommer utgiftene til hetter.

Ingeniørfirmaet Instanes har hatt ansvaret for de tekniske beregningen rundt søylene. Firmaet mener de ikke er økonomisk ansvarlig. - Vi mener ingeniørfirmaet har ansvaret, og har bedt om en tilbakemelding på våre siste krav, men har foreløpig ikke hørt noe fra dem, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Fakta /sprekk i granitten

De 24 søylene var på plass på Torgallmenningen i mai 1999. Under monteringen av det siste taket i fjor høst, oppdaget man sprekker. Til sammen gjelder det 21 søyler.

En SINTEF-rapport konkluderer med at ulik følsomhet for temperaturforskjeller i epoxy, stål og granitt er viktigste årsak.

Bergen kommune mener skadene må utløse erstatningskrav overfor leverandør eller rådgivende ingeniør.

Søylene er kjøpt for 5 millioner kroner av Bård Breivik AS, mens ingeniørfirmaet Instanes AS var rådgiver.

MÅLER SPREKKER: John Skaar i konsulentfirmaet Normann har det siste året målt utviklingen i sprekkene i Søylene på Torgallmenningen.
Foto: Fred Ivar Klemetsen