Rundt 15 mennesker stilte på idémøtet i rådhuskantinen, halvparten av dem var fra organisasjonen «Byen vår».

Det viktigste formålet med gårsdagens møte var å komme i gang med planene for busskur, bysykler og toalettforhold etter at Clear Channel-avtalen ikke ble vedtatt i bystyret.

Historiske skur

Det som er helt sikkert, er at pengekassen foreløpig er tom. Men gode ideer kan som kjent være gratis.

Et av forslagene fra folket er å lage en fadderordning for busskurene. Tanken er at bedrifter, idrettslag og andre organisasjoner kan få ansvar for hvert sitt busskur i forhold til renhold og eventuell dekorasjon. En god idé, synes Iversen.

— Vi har også snakket om at det kanskje kunne vært fint å ha busskur som gjenspeiler historien. Det vil si skur fra ulike epoker. Alle skurene trenger jo ikke å være like, sier byråden.

Nå vil det bli satt ned en ressursgruppe med representanter fra både grasrot og næringsliv. Planen er at man er godt i gang med noen konkrete tanker før jul. Gruppen skal blant annet se nærmere på hva som kan gjøres med bysykkelordning, toalettforhold i sentrum og busskurene.

Grethe Melby fra «Byen vår» var godt fornøyd etter møtet.

— I dag har vi først og fremst brukt ørene. Det er greit å vite hva kommunen tenker, og kjekt å se at den vanlige borger faktisk får være med i prosessen, sier Melby. Hun oppfordrere så mange som mulig til å engasjere seg i saken og komme med forslag.

Ramler inn e-post

Selv om det var langt færre mennesker som troppet opp med ideer i rådhuset i går enn antallet som kom for å protestere under Clear Channel-høringen for få uker siden, var Lisbeth Iversen fornøyd.

— Det er kjekt at folk viser interesse, og allerede nå har vi fått ideer å jobbe videre med, sa Iversen etter møtet. Hun får også stadig kreative forslag fra byens borgere på e-post.