Etter kvalitetsreformen fikk Norge treårige bachelorgrader og toårige mastergrader ved universiteter og høyskoler.

Aarbakke mener man nå bør forlate denne modellen, og gå over til en 3+1-modell, skriver Teknisk ukeblad.

– Jeg har stor sans for modellen med en ettårig mastergrad etter en treårig bachelorgrad, og synes vi bør vurdere å innføre den her i landet, sier Aarbakke, som er leder av Universitets— og høyskolerådet og rektor ved Universitetet i Tromsø.

Han mener en slik modell har flere fordeler:

– Modellen er attraktiv fordi den gir studentene mye bedre muligheter for å fortsette på en doktorgrad. Da vil vi rekruttere studenter på masternivå, og ale dem opp i teori og metode. Vi vil få en glidende overgang fra master- til doktorgradsstudier, sier han.

Er dette en god idé? SI din mening i kommentarfeltet under!

KAN BLI GJENNOMTREKK: Et nytt forslag går inn for å senke mastergradstiden fra to til ett år.
KNUT STRAND