Dette er noen av forslagene som ble fremmet under et møte i arbeidsgruppen som skal diskutere og vurdere hvordan parken kan bli bedre for alle.

— Det ble lagt frem en del ideer på møtet. Vi ble enige om at vi skal diskutere videre og vurdere konsekvensen, sier byråd Liv Røssland

- Trafikk om nettene

I tillegg til Røssland deltok blant andre byrådsleder Monica Mæland samt representanter for rusmiljøet, Nygårdsparkens venner, velforeningen for Nygårdshøyden og Kirkens Bymisjon på møtet.

Det var en av representantene for beboerne rundt parken som foreslo at gruppen skulle vurdere å stenge parken klokken 23. Bakgrunnen er blant annet at den varme sommeren og høsten har medført aktivitet i parken senere enn vanlig.

— Det har vært folk der til ett-to-tiden om natten. Beboerne i området plages av at det har vært mye trafikk om nettene. Biler kjører opp til området ved Studentsenteret for å møte personer fra parken for å kjøpe narkotika, sier Geir Eikenes, leder av Nygårdshøyden velforening.

Noen ønsket også at kommunen tilrettelegger for kultur- og sportsaktivitet. Blant annet i tilknytning til en scene der man kan arrangere blant annet konserter.

12,7 millioner kroner

Arbeidsgruppen skal også vurdere om prosjektet for rydding av sprøyter skal videreføres, eventuelt utvides. Prosjektet der rusbrukerne selv rydder etter seg for 50 kroner timen fikk en bevilgning på 500.000 kroner fra byrådet.

Gruppen har også forventninger til kommunens planer om å ruste opp parken. BT har tidligere skrevet at kommunen har avsatt 12,7 millioner kroner i et investeringsprogram for parken i tiden frem til 2011.

— Hvis kommunen skal bruke mye penger på å ruste opp parken neste år, må man ha i tankene at det skal være en park for alle. Da bør man undersøke med landskapsarkitekter eller andre med slik kunnskap om hvordan man kan lage en park som er mer tilgjengelig for folk flest, sier Geir Eikenes.

Det ble også lagt frem en idé om å sette opp en oppslagstavle med informasjon til rusbrukerne i parkens øvre del. Tanken er å informere om aktiviteter for denne gruppen.

Hva mener du om forslaget? Legg inn dine kommentarer under!

VURDERER TILTAK: Leder i Nygårdshøyden velforening, Geir Eikenes (til.h.) ønsker en park som er mer tilgjengelig for folk flest. Nå vurderes en rekke forslag til tiltak. Her sammen med Svein Ove Bjørnestad. Arkvifoto.
Bergens Tidende