Siden august i fjor har det vært forbudt å nødlande helikopter utenfor akuttmottaket ved Haukeland sykehus.

I gårsdagens BT etterlyste regionsjef Steinar Sellevold i Norsk Luftambulanse en midlertidig landingsplass like ved akuttmottaket inntil sykehusledelsen har fått på plass en permanent løsning.

Poenget er å finne en plass der helikopteret kan lande så nært akuttmottaket at pasienten slipper omlasting til ambulanse.

Satser på Markusplassen

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker avviser tanken om en midlertidig løsning.

— Det er ikke praktisk mulig. Også en midlertidig landingsplass krever en viss tilrettelegging av inn- og utflygingskorridor, belysning og brannberedskap. Å etablere en midlertidig løsning krever også tid og penger, sier Utaaker.

I stedet satser Utaaker på den nye Markusplassen, på nedsiden av veien like ovenfor Ulriksbanen.

Der har sykehusledelsen i samarbeid med piloter fra Luftambulansen sett seg ut en plass på bakken.

Derfra kan pasienten fraktes via heis ned i akuttmottaket.

— Vi har sett på en rekke alternativ de siste halvannet året og kommet til at dette er beste løsningen, sier han.

Venter protester

Utaaker er klar over at beboerne i Haukelandsbakken vil protestere på støyen fra en helikopterlandingsplass i nabolaget. Derfor kan nødvendig godkjenning ta tid.

Utaaker ser likevel ikke så mange andre muligheter.

— Og i mellomtiden må Norsk Luftambulanse finne seg i at alle landinger må skje på Grønneviksøren der pasientene fraktes i ambulanse til sykehuset? – Jeg forstår operatørens syn, men understreker at det ikke er realistisk å tro på en midlertidig løsning. Jeg opplever fremdriften i denne saken som god. Først måtte vi få på plass basen på Grønneviksøren. Nå er vi klar for å skaffe luftambulansen en landingsplass på sykehusområdet, sier Utaaker til BT.