EIRIK DAMSGAARDSIGBJØRN LINGA

— Vi må nå se på alle tiltak som er planlagt i år.

Det kan bli aktuelt å kutte 300.000 kroner som var satt av til å forberede sydenturer for eldre i 2002, sier rådmann Ole Christian Reusch.

Dermed henger en av fanesakene til Frp i en tynn tråd. Løfter om sol og sommer i Syden skaffet utvilsomt Terje Søviknes støtte blant de eldre i Os.

Ikke overrasket Årsaken til at Os får nei til sitt 2001-budsjett, et at politikerne har regnet med inntekter fra salg av BKK-aksjer.

Det er så usikre inntekter at fylkesmann Svein Alsaker i dag påla Os kommune å komme opp med noe bedre. Kommunebudsjettet må vedtas på nytt.

— Jeg er ikke direkte overrasket. Det er mange eiere som skal bli enige før det kan selges såkalte A-aksjer i BKK, sier rådmann Reusch.

2001-kommunebudsjettet i Os forutsetter at BKK-aksjer for rundt 300 millioner kroner er solgt før 30. juni i år. Pengene skulle i første omgang brukes til å slette gjeld for 200 millioner kroner.

Kommunen har budsjettert med nyinvesteringer og renteinntekter for resten av salgssummen.

Rører ikke fondsmidler Nå må Os finne frem sparekniven, og dessuten finne andre måter å betjene gjelden på.

— Vi må utsette enkelte tiltak som ikke er satt i gang, eller har kommet for langt. I tillegg er vi i gang med å utvide avdragstiden på kommunens lån fra 20 til 40 år.

Det reduserer avdragene, men øker rentene over tid. Det gjør ikke noe siden salget av BKK-aksjene trolig vil komme snart, sier rådmannen.

Os har fortsatt 90 millioner kroner på bok etter salg av de såkalte B-aksjene i BKK og salget av Oskraft i 1999. Men dette er fondspenger som kommunen ikke ønsker å sprøyte inn i den daglige driften av kommunen.

Tror på BKK-aksjesalg Fungerende ordfører Lisbeth Axelsen (H) sier kommunen nå må snekre sammen et nytt budsjett før 1. mai.

— Men jeg har fremdeles stor tro på at BKK-aksjene blir solgt, sier Axelsen til Bergens Tidende.

— Er du uenig i fylkesmannens beslutning?

— Han mener vi ikke kan regne med inntekter av BKK-salg i hele 2001. Da har vi å følge hans beslutning.

Det første hun vil gjøre er nå å skaffe status for hvor mange penger Os kommune har brukt pr. i dag. Det er ikke aktuelt å finne noe annet å selge unna.

— Nei, dette blir en vanlig budsjettprosess. Vi må blant annet se på hvilke tiltak vi har planlagt, og som ikke er igangsatt.

Må endre vedtekter I vedtaket fra Fylkesmannen heter det at «det er knyttet stor usikkerhet til når det er realistisk å regne med at et slikt salg kan gjennomføres».

Fylkesmannen peker på at det er mange parter inne i bildet, og at de har ulike interesser ved et salg av BKK-aksjer.

Videre må BKK endre vedtektene sine før det kan åpnes for salg av A-aksjer. Et utvalg som skal vurdere alle eiernes interesser ved et BKK-salg, vil ikke legge frem sin innstilling før til høsten.

Les også: Fylkemannen vraket Os-budsjettet