— Det er for lite forpliktende at elever bare kan møte opp og få en karakter. Vi vil heller har forpliktende avtaler mellom skolen og hver enkelt elev, sier Robert Terdal Moe, leder for Elevorganisasjonen, til Bergens Tidende. Han sender i nær fremtid et brev til Kvalitetsutvalgets leder Astrid Søgnen og ber det vurdere saken i sin vurdering av hvordan skolen kan fornyes.

Avleggs

Elevlederen mener fraværsføringen er avleggs. Han synes det er for lite forpliktende at elever kan få karakterer bare ved å møte opp på skolen. I dag har alle rett til tilpasset opplæring. Den retten vil Robert Terdal Moe gjøre mer reell ved at hver enkelt elev gjør avtale med lærerne om hvordan det skal arbeides. Det skal være like strenge sanksjoner som i dag overfor de som bryter avtalene.

— Jeg tror ikke tiden er moden ennå for å fjerne føringen av fravær, sier rektor Erik Paul Fjørtoft ved Arna Gymnas Han peker på at elevene får mer styring over egen læring. Flere modeller prøves ut. En interessant utvikling er på gang i regi av differensieringsprosjektet. Men det er for tidlig å gå radikalt til verks.

Skolen gir elevene standpunktkarakter i alle fag. Da er det helt sentralt at elevene er til stede i timene. Er ikke elevene på skolen, får elevene heller gå opp som privatister, mener Fjørtoft. Han opplyser at elevene ved prosjektarbeid gjør avtale med lærerne. Noen avtaler og at de skal møte læreren et par ganger daglig når de arbeider med spesielle tema.

Mer livsnær skole

— Hvis dere elever fikk bestemme, hvordan ville du utviklet dagens videregående skole?

— Skolekulturen må endres. Skolen er i dag for teoretisk i stedet for å være livsnær. Selv tema som ungdomsproblemer, mobbing og psykisk helse tas opp via en lærebok. Jeg tror skolen bør bruke mer tid på hvordan det er å være ung i dag, sier Robert Terdal Moe.

Han mener det er for stort fokus på fag og for lite på det å være menneske. Vi vet at trivsel betyr mye for læring. Derfor mener han skolen har mye å vinne på å ta unge på alvor og utvikle skolene som menneskelige fellesskap.

Erik Paul Fjørtoft mener elevenes leder berører et viktig tema. Fagene må stå sentralt i skolen. Men norsk skole er mer opptatt av det hele mennesket enn franske og tyske skoler. Arna gymnas har satset bevisst på trim og skolemåltid. Skolen strekker seg lenger for å få med elever som strever. Elever som er i god form, lærere dessuten mer.

HELLER AVTALER: Leder for Elevorganisasjonen Robert Terdal Moe vil ha mer forpliktende avtaler mellom skolen og hver enkelt elev. FOTO: HÅVARD BJELLAND.