• Opptaksområdet mellom skolene Søreide og Aurdalslia endres ved at barn med adresse Dolvikhaugane (og ved seinere innflytting; Tipphaugen) overføres fra Søreide til Aurdalslia.
  • Opptaksområdet mellom skolene Aurdalslia og Skranevatnet endres ved at boliger med adresse Saksarhaugen og Saksarlia, som nå tilhører opptaksområdet til Aurdalslia, overføres til Skranevatnet.
  • Med forbehold om samarbeidsutvalgenes anbefaling, endres grensen mellom skolene Ådnamarka og Garnes slik at Ådnavegen, Indre Arnavegen og Stølsvegen tilhører Ådnamarka skule, mens Garnesvegen og Andreas Gjellesviksveg tilhører Garnes skule.
  • Det gjennomføres ingen sammenslåing av skolene Indre Arna og Ådnamarka fra høsten 2005. Begge skolene fortsetter som egne enheter skoleåret 2005/2006.