— Vi har ikke konkludert når det gjelder løsningen, men de skissene vi nå har fått virker svært interessante, sier Marit Warncke, styreleder i heleide kommunale Arnatunnelen AS.

Skjerme sentrum

Selskapet har fått i mandat å utrede veiløsninger som både kan være tjenlige for det overordnede veinettet og samtidig dempe trafikken inn mot sentrum.

— Det er et svært krevende mandat, og mye tyder på at en veitunnel inn til sentrum som kobles på krysset i Nygårdstangen ikke er svaret på den utfordringen, sier Warncke.

I den store utredningen som Statens vegvesen har laget for veisystemet i Bergensregionen KVU), er Ulrikstunnelen ikke med. Det har tvunget Arnatunnelen AS til å tenke nytt. Selskapet har engasjert trafikkplanleggeren Helge Hopen, som har laget en foreløpig skisse til løsninger som snur opp ned på vante forestillinger om Arnatunnelen.

Lager ringvei

— Ved å lede denne tunnelen til Fjøsanger, kan den kobles til Ringvei vest, gjennom en tunnel til Fyllingsdalen. Da får vi et reelt ringveisystem der en fremtidig Ringvei øst henger sammen med Ringvei vest, sier Hopen.

Han tror ikke det er særlig lurt å legge Arna-tunnelen til sentrum.

— Selv om Arnatunnelen mot sentrum også vil gi miljøgevinster, vil den øke biltrafikken i sentrum. I tillegg er det eksisterende veisystemet svært sårbart, det har begrenset kapasitet og uten omkjøringsmuligheter. Mer trafikk inn mot Nygårdstangen vil gjøre dette enda mer sårbart, sier Hopen.

Forlenger Fløyfjellstunnelen

I KVU-en er Ringvei Øst fra Arna mot Nesttun viktig for å lede trafikken fra nord og øst utenom Bergen sentrum. En ny arnatunnel kan erstatte Ringvei Øst

— Ringvei øst vil først og fremst ha betydning for den trafikken som kommer utenfra Bergen. Vi kan ytterlige beskytte sentrumskjernen for trafikk dersom vi forlenger Fløyfjellstunnelen mot Fjøsanger. Da vil også trafikken innenfor bygrensene kunne ledes utenom sentrum, sier Hopen.

Han skal jobbe videre med disse planen på oppdrag fra Arnatunnelen AS.

— Vi har ikke konkludert ennå. Det skal skje til høsten, sier styreleder Marit Warncke.