De som først og fremst kan glede seg over milliondrysset er beboere ved Løvås sykehjem, Domkirkehjemmet, Bergen Røde Kors sykehjem, Ladegården og Ulsetskogen sykehjem.

— Handlingsplanen for eldreomsorgen legger til rette for en moderne og fremtidsrettet eldreomsorg i Bergen kommune, sier byråd Trude H. Drevland i en pressemelding.

Nå blir det opp til bystyret å si sitt. Ved inngangen av 2008 skal kommunen inneha 2125 sykehjemsplasser - 1995 i ensengsrom og 130 i tosengsrom.

— Vi har i dag en bygningsmasse innen eldreomsorgen som i hovedsak er fra 90-årene, og 2000-tallet, og ingen er eldre enn fra 1970, skryter Drevland.

Slik skal pengene brukes:

  • Løvåsen sykehjem: Skal bygges ut med 128 plasser. Ferdig innen 2007. * Domkirkehjemmet: Plasstall foreslås økt fra 90 til 96. Kan bli ferdig neste år.
  • Ladegården sykehjem: Byrådet tilrår opprusting etter eksisterende planer, noe redusert kapasitet som kompenseres ved bygging av Ulsetskogen.
  • Ulsetskogen sykehjem: Vil erstatte tapte plasser ved Ladegården. Sykehjemmet får 64 plasser. Ferdig til 2008.
  • Bergen Røde Kors Sykehjem: Ferdig innen utgangen av 2006. Sykehjemmet skal da ha 174 plasser i ensengsrom. Kostnadene har økt vesentlig, så utbyggingen kommer som egen sak for bystyret i løpet av høsten.

...og her skal det kuttes:

*Solhaug i Sund kommune: Byrådet mener at langtidsplassene skal ligge i hjemkommunen, og er kun villig til å forhandle om 24 korttidsplasser ved Solhaug A/S.

  • Nykirkens aldershjem: Den fysiske standarden holder ikke mål. Sykehjemsdelen avvikles innen utgangen av neste år. * Florida sykehjem: Institusjonsdriften avsluttes innen fire år. Allerede fra i år går man over til kun korttidsopphold.

*Hatlestad eldresenter: Byrådet foreslår at avtalen sies opp med virkning fra 1. januar neste år. * Betesda: Byrådet vil si opp avtalen.