• Bergen vil over natten får 1300 ledige barnehageplasser dersom vi får lov å fylle opp ledig kapasitet, foreslår en barnehageeier.

Vær kreativ, sto det med store bokstaver i brevet som byens barnehageeiere fikk fra Bergen kommune tidlig på sommeren.

Barnehageierne ble bedt om å snu hver stein i jakten på flere barnehageplasser. 2400 barn står i kø.

Brevet fra kommunen fikk Håvard Storetvedt, eier av Toppen barnehage på Natland, til å hente frem en gammel idé.

Hva hvis han og de andre barnehageeierne fikk lov å ta inn ekstra barn, for å fylle opp de plassene som ikke brukes?

Hver 10. plass ledig

Storetvedt satte seg ned med fremmøttestatistikk for siste halvår og telte opp. Statistikken viser at Toppen barnehage i snitt har 87 prosents belegg.

— Det er nesten alltid noen som ikke bruker plassen fordi de er syke, er på ferie eller på besøk hos en forelder som bor på annen kant av landet, forklarer Storetvedt.

Oppmøtet siste uke føyer seg inn i mønsteret. Toppen barnehage er godkjent for 15 barn. De siste fem dagene kom 11, 12, 11, 11 og 10 barn.

Storetvedt er overbevist om at «belegget» i andre barnehager er på linje med det han kan dokumentere for Toppen.

— Bergen har 10.000 barnehageplasser. Hvis vi fikk lov å fylle opp ledig kapasitet, ville det over natten gitt 1300 nye arbeidsplasser. Det kan vi gjøre som en nødløsning inntil utbyggingen er fullført, argumenterer Storetvedt.

Solidaritet med køen

— Hvordan tror du foreldrene i barnehagen din ville reagert?

— Jeg ville ikke spurt. Min erfaring er at foreldrene, så lenge de står i kø, ville jublet for en slik mulighet. Så snart barnet har fått plass, mister folk solidariteten med dem som står utenfor. Da er det bare forholdene for eget barn som teller.

— Noen vil si at du foreslår dette for å øke dine egne inntekter?

— Det må de gjerne. Men økonomisk utgjør dette forsvinnende lite for oss, sier Storetvedt og legger til:

— Jeg skulle likt å se den politiker som tør å stå frem og si nei til dette så lenge vi snakker om en midlertidig løsning.

- Bystyret har sagt nei

Storetvedt har diskutert ideen sin med kommunaldirektør for oppvekst, Anne-Marit Presterud.

Presterud sier til Bergens Tidende at det er uaktuelt å ta forslaget opp til politisk behandling, fordi bystyret to ganger tidligere har sagt nei til liknende løsninger.

— Senest i fjor ba vi om å få øke tallet på småbarnsplasser i eksisterende barnehager i kombinasjon med økt bemanning. Det var tenkt som en midlertidig løsning, men ble nedstemt, sier Presterud til Bergens Tidende.

Maria Bjørnsen Bokneberg