Og det selv om Krf-politikeren ikke er tiltalt for annet en uaktsomt drap.

I går ble husverten utsatt for en tøff utspørring om sitt kjennskap til drapet og kontakten med broren som beviselig utførte ugjerningen.

— Det var aldri meningen å skade Mentz, hevdet husverten.

Statsadvokaten pekte på flere forhold som taler for at Løtvedt var blitt et problem for husverten:

  • Konflikten var blitt økonomisk belastende.
  • Løtvedt hadde avslørt at husverten fikk utbetalt bostøtte for broren selv om han ikke bodde i huset.
  • Løtvedt hadde fått greie på at husverten var dømt for sedelighetsforbrytelser. Dette var detaljer konen ikke viste om.
  • Husverten og hans kone skal også ha blitt sjikanert av Løtvedt. Blant annet skal han ha tatt bilder av henne mens hun solte seg.

Om husverten ikke visste om eller deltok i drapsplanlegging, mener statsadvokaten at han burde stoppet sin bror fra å oppsøke Løtvedt nattetid og dermed hindret at han ble slått i hjel:

  • Broren var i psykisk ubalanse og hadde nylig blitt kastet ut hjemmefra etter å ha angrepet sin far.
  • Broren hadde tidligere utført torpedo-oppdrag med balltre. Husverten viste også at han brukte narkotika.
  • Husverten hadde sett sin egen bror mistet kontrollen. Likevel fortalte han broren hvor han kunne finne gjenstander til å skremme Løtvedt med.

Politiet innstilte på at husverten burde tiltales for medvirkning til overlagt drap. Det gikk ikke statsadvokaten med på. Han mente det ikke var bevis for en så alvorlig tiltalte, selv om husvertens eks-kone mener hun fikk en tilståelse fra 33-åringen.

Likevel minnet rettssaken i går om en fullverdig drapssak. Her var både rettsmedisinere og psykiaterne på plass.

— Det må være historisk i norsk rett at det føres psykiatrisk sakkyndige i en sak hvor man har tiltale for uaktsomt drap. Jeg synes det er pussig, sier husvertens forsvarer, advokat Helge Wesenberg.